Til Bergens Tidende sier Nilsen at når fagpersonene i Sjøforsvaret har funnet det forsvarlig å stoppe seilingene med de 20 fartøyene, har han tillit til at de faglige vurderingene holder mål.

Bergens Tidende lister opp for Nilsen fire utfordringer for den norske forsvarsberedskapen der Sjøforsvaret har en viktig oppgave:

  • Oljeriggene i Nordsjøen er terrormål
  • Oljevernberedskapen langs kysten
  • Frakten av olje med russiske rustholker langs norskekysten
  • Eventuelle storforlis langs kysten

— Bekymrer det deg at disse oppgavene ikke vil bli løst på normal måte når Marinen sender storparten av sine fartøyer i opplagsbøyen?

— Det som bekymrer partiet Høyre og meg er om Forsvaret generelt får nok ressurser til å gjøre jobben sin. Jeg mener Høyre har gjort en god jobb i så måte. Når Sjøforsvaret selv mener at det er forsvarlig å redusere aktiviteten ut året slik det nå er bestemt, har jeg ingen forutsetninger for å trekke disse vurderingene i tvil, sier Nilsen.