Den unge skipsrederen, 30 år gamle Stephan Foldøy Dickinson fra Finnøy, hadde en tung dag i går.

Han mistet en nær medarbeider gjennom flere år - den 57 år gamle polske kapteinen, som sannsynligvis ble med skipet ned til havbunnen, 375 meter under overflaten.

Hjemme i Polen etterlater han seg kone og to sønner.

- Forstår ikke

- Han skulle vært med i livbåten. Verken jeg eller de to overlevende forstår hvorfor han ble igjen. Han sto på broen med hendene på roret da skipet kantret og sank. Det gikk så fort at de to andre var redd for å få hytten over livbåten.

- Det gikk ikke minutter, men sekunder, fra skipet fikk slagside til det la seg over. De to overlevende har forklart at skipet plutselig ble liggende noe skeivt, og så gikk det 10-15 sekunder før det var vann overalt. Ingen hadde tid til å ta på seg overlevelsesdrakter, forteller Dickinson.

Dickinson vil ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det plutselige forliset. Men grunnstøting er lite trolig, det skal ikke være holmer og skjær der skipet sank.

Skipet kan ha blitt truffet av noe, eller lasten med grus kan ha forskjøvet seg. De to overlevende har ikke fortalt om noe som skulle tyde på kollisjon.

De har ingen forklaring på hva som kan ha skjedd, ifølge Dickinson, som avviser at last har forskjøvet seg før på det 50 år gamle lasteskipet.

Grunnstøtt før

Men det har grunnstøtt to ganger etter at Dickinsons selskaper overtok skipet i 2007. Først i Bjørnefjorden i desember 2007, så i Boknasundet i 2009.

Kommunikasjonsdirektør Eilif Fjon i Sjøfartsdirektoratet bekrefter at de to hendelsene er registrert.

- Den siste grunnstøtingen skyldtes teknisk svikt. Hva årsaken til hendelsen i 2007 var, har jeg ikke oversikt over, sier Fjon. Om skipet har vært involvert i noe før eierskiftet i 2007, kan ikke Fjon svare på i helgen.

Dickinson vil ikke svare på hva som var årsaken til grunnstøtingene i 2007 og 2009.

- Annen historie

- Det er en helt annen historie. De hendelsene har ingenting med dette å gjøre, svarer han.

Han vil heller ikke utdype noe om turen lasteskipet var på. Det skal ha lastet grus i Haugesund. Ifølge Dickinson er det en megler som styrer jobbene til skipet, men han vil ikke oppgi navnet på megleren.

Ifølge Fjon i Sjøfartsdirektoratet skal skip av denne typen i utgangspunktet ha en minimumsbemanning på fire personer. «Finnøyglimt» hadde bare tre personer om bord fredag kveld.

- Fire personer er i utgangspunktet minimums sikkerhetsbemanning. Men dersom skipet er ute i mindre enn 14 timer, er det lov å ha bare tre personer om bord. Og så må man ha hviletid på ti timer. Hvor lenge dette skipet var ute, og om bemanningen var tilstrekkelig, vil etterforskningen vise, sier Fjon.

- Jeg trodde skipet skulle overnatte i Haugesund, sier Dickinson.

- Hvor lenge var skipet operativt før forliset?

- Det vil jeg ikke gå inn på. Jeg megler ikke båten.

- Seilte ikke ulovlig

- Var det nok bemanning om bord?

- Det seilte ikke ulovlig, hevder Dickinson bestemt.

Han vil heller ikke svare på spørsmål om eierstruktur og økonomi. Etter det Aftenbladet har fått opplyst, har selskapene slitt med svært dårlig økonomi de siste årene. Vinteren 2010 solgte Dickinson det fjerde skipet i rederiet. Og to av tre skip lå i opplag hele denne vinteren.

«Finnøyglimt» er ikke eid direkte av selskapet Ryfylke Shipping. I oppslagsverket Visma Bizweb står det at skipet er eid av selskapet Finnøyglimt AS, som gikk 440.000 kroner i underskudd i fjor.

Dette selskapet er igjen fulleid av Ryfylke Rederi AS, som gikk 327.000 kroner i pluss i 2010. Ryfylke Rederi er igjen fulleid av Ryfylke Shipping AS, med et negativt årsresultat i fjor, minus 385.000 kroner. Sistnevnte selskap er eid 65 prosent av Stephan Foldøy Dickinson og 22,2 prosent av Charles Dickinson.

Økonomismell

Selskapet Finnøybulk AS, også det eid av Ryfylke Rederi, gikk på en dundrende smell i fjor og endte med et årsresultat på nærmere 3,2 millioner kroner. Driftsinntektene var på 5 millioner. Finnøybulk AS med sju ansatte eier skipet «Finnøybulk».

Finnøybulk AS har ifølge Bizweb en negativ egenkapital ved utgangen av fjoråret på over 4,5 millioner kroner. Hvert år har det fått revisoranmerkninger. Allerede i 2007 ble det oppgitt at hele eller deler av aksjekapitalen var tapt.

Det tredje skipet Dickinson oppgir at han eier, «Finnøyfjord», skal være direkte eid av Ryfylke Rederi AS.