— Vi har hatt episoder der alarmene forsvinner. Det er også tilfeller der voldsalarmene blir stjålet og ødelagt av kjærestene til dem som har fått tildelt voldsalarm, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen til BT.

Hun har ansvaret for utdeling av voldsalarmer ved Sentrum politistasjon.

Bortkomne og ødelagte voldsalarmer er svært uheldig i perioder hvor det kan være stor etterspørsel.

— Vi sender ut brev til kvinner der vi ønsker å få alarmen tilbake, men vi får verken svar eller kontakt med kvinnene. I enkelte tilfeller får vi dem aldri igjen, sier Lian Mathiesen.

— Hva vet dere om hvor alarmene forsvinner?

— Ja, si det. Vi vet ikke om det bare er sløvhet eller slurv fra kvinnenes side. Det er fryktelig kjedelig at enkelte på denne måten misbruker en ordning som helt klart fungerer godt for dem som trenger alarm, sier Lian Mathiesen.

— Hvor høy er terskelen for å få alarm?

— Alle må gjennom en trusselvurdering, men terskelen skal ikke være høy. Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som skal få alarmer. Noen kvinner i prostitusjonsmiljøer ønsker voldsalarm for å beskytte seg mot voldelige kunder. De må vi avvise. Vi har også menn som henvender seg for å få voldsalarm, men det handler ikke om at de er utsatt for vold fra kvinner, sier Lian Mathiesen til BT.