Han er leder for Kirkens Bymisjons ungdomstiltak V13 som ble omtalt i Bergens Tidende i går. Mange av 13-18 åringene de tar seg av forteller at de ikke finner seg til rette i skolen.

— Det kan være vel så stigmatiserende å bli fulgt av en assistent eller bli tatt ut av klassen hele tiden, sier Honningdal.

I V13 har de diskutert den rådende integreringstankegangen om at alle elever skal få et tilpasset tilbud på nærskolen.

— Vi har diskutert mye denne integreringstenkningen i skolen. Elevene skal ha mer ansvar for egen læring og det er mer prosjektbasert læring. Jeg tror at med denne metoden vil flere elever falle av lasset fordi de ikke klarer å ta det ansvaret for egen læring, sier Honningdal.

Hadde ikke råd

Han møter ofte elever som ikke strekker til i klassen og som kompenserer dette med negativ atferd.

-Jeg tror det er veldig viktig at de får et tilbud og at det blir et forebyggende arbeid rundt disse.

Høsten 2003 mottok han en rekke oppsigelser fra skoler som ikke lenger hadde råd til å benytte seg av det private tilbudet. Et halvt år etterpå hadde problemene hopet seg opp.

— Skolene måtte bare ha problemelevene vekk. Da spurte de ikke hva det kostet.

Griper ikke inn i enkeltsak

Byråd for oppvekst, Hans Carl Tveit, mener dette er et bevis på at skolene har ressurser og at det er et spørsmål om prioritering.

-Det at de kommer etter en stund, viser bare at skolen har ressurser. Men det blir jo mer kostbart for dem å reparere enn å forebygge, sier Tveit.

Han opplyser at de har til utredning en sak om atferdsskolene og de ulike private oppleggene som tilbys til atferdselever. Den er beregnet ferdig til høsten.

Han ser på voldssaken på Storetveit skole som en enkeltsak.

— Den er i grenseland for hva vi kan legge oss opp i.

Han har likevel bedt om en orientering fra skolen på grunn av medieoppmerksomheten saken har fått.

FAKSIMILE av oppslag i BT fredag.