• Dette er et område som ikke er uproblematisk. Det er et sterkt virkemiddel når en ambassade tar en sak opp med et lands myndigheter.

Det sier ministerråd Espen Rikter-Svendsen ved den norske ambassaden i Roma. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

— Når det gjelder denne enkeltsaken, kan vi ikke kommentere den av hensyn til taushetsplikten, sier Rikter-Svendsen.

Han har jobbet ved den norske ambassaden i Roma i tre år, men vil ikke si hvor mange ganger ambassaden har tatt opp en norsk statsborgers sak med italienske myndigheter i hans tid som ministerråd.

— Vi kan ikke blande oss inn i saker som verserer i rettsvesenet, eller gjøre noe som kan bli oppfattet som at vi blander oss inn. Vi må la det italienske rettsvesenet jobbe. Generelt jobber rettsvesenet i Italia relativt langsomt i forhold til hva vi er vant til i Norge. Det betyr ikke at det ikke fungerer, sier ministerråden.

Rikter-Svendsen bekrefter at ambassaden kan engasjere seg saker hvor norske statsborgere er involvert, hvis de blir instruert av norske myndigheter til å gjøre det.

— Det finnes absolutt saker hvor ambassaden tar kontakt med myndighetene i landet, men det skal litt til for at vi skal gjøre det. Hvis en sak har tatt veldig lang tid, eksempelvis, eller hvis norske myndigheter ikke føler en sak blir behandlet på en tilfredsstillende måte, sier Rikter-Svendsen.

— Hvem tar dere saken opp med da?

— Vi henvender oss vanligvis til det italienske utenriksdepartementet. Så kan det hende vi blir sendt videre av dem, eller at utenriksdepartementet arrangerer et møte med de aktuelle myndighetene, sier ministerråden.