— Stengning av Storhaugen barnebolig tjener ikke barna. Jeg vil og advarer mot å oppløse fellesskapet, sier Guru Aarvik, assisterende avdelingsleder, til Bergens Tidende. I syv år har hun arbeidet ved institusjonen. Hun innrømmer at det har vært mye gjennomtrekk.

— Hvordan er det å gå på jobb når slag og spark kan vente deg?

Bygd opp trygghet

— Jeg kvir meg ikke for å gå på arbeid i dag. Gjennom kurs i terapeutisk mestring av vold har jeg bygd opp en trygghet. Jeg vet mer om hvordan jeg kan møte utagering og forebygge den, opplyser Guro Aarvik. Selv var hun sykemeldt en periode i 1996. Hun innrømmer at det er tøffe tak innimellom. Også hun har fått blåmerker av og til.

Barna som bor der kan bli boende til de fyller 18 år. Noen av dem har ikke språk. De sliter med kommunikasjon og må lære å gjøre seg forstått gjennom tegn og bilder. De sitter ikke i ro og leser aviser, men er i aktivitet dagen lang.

Berømmer kommunen

Hun berømmer Bergen kommune for god oppfølging av de ansatte. Noen av miljøterapeutene har vært der i flere år. Det er satset på opplæring, også av dem som er inne som vikarer. Det faglige tilbudet er godt. Boligen var midlertidig da den ble tatt i bruk for ni år siden. Nå er det på tide å finne et nytt sted.

— Dere må tror meg, men arbeidsmiljøet er faktisk godt. Her er stabilt og vi står ikke alene når det oppstår problemer, understreker Guro Aarvik.

Barna glitrer og stråler til tider og de ansatte ser utvikling og mestring. Her er humor og løye og slett ikke bare slag og spark.

— Jeg er blitt glad i barna. De har lært meg mye om meg selv, sier Guro Aarvik.

ADVARER: Guro Aarvik advarer mot å oppløse fellesskapet.