Johannesen flyttet til Salhus for to år siden, og deltok i veiaksjonen som ble arrangert i september. – Vi gikk opp og ned langs veien for å vise at vi er lei, sier han. – Veien er ikke konstruert for slik trafikk som passerer der nå.

Bussjåførenes skrekk

For et halvt år siden var Tom Johannesen eneste passasjer da bussen kjørte seg fast i Tellevikvegen.

– Vi måtte balansere på støpekanten for å komme oss ut av bussen, forteller han.

– Sjåføren sa at han hadde kjørt buss mange steder, men at Tellevikvegen var den verste strekningen han visste om. Han fortalte også at mange av sjåførene kvidde seg med å gå på jobb når de skulle kjøre denne strekningen.

– Trafikken hoper seg fort opp når bilister nekter å rygge for bussen, sier Per Sherling.

Han ser bare en løsning på problemene langs Tellevikvegen.

Prøveordning

– Jeg ønsker en prøveordning, der veien stenges fra kl. 6.30-09 om morgenen og fra 15-17.30 om ettermiddagen, sier han.

– Busser, taxier og beboere må selvsagt kunne kjøre innenfor disse tidsrommene også, men alle andre må da velge en annen vei.

Sherling mener at det samtidig bør bygges flere fartshumper, og at 30-sonen bør forlenges til å gjelde hele Tellevikvegen — fra rundkjøringen ved Nordhordlandsbroen til Ranten (ved fotballbanen).

– Da vil det ta det lenger å kjøre denne veien, og det vil ikke lenger være like attraktivt.

Høy fart

Trafikkmengden gjennom Tellevikvegen har økt kraftig i senere år. Sherling og Johannesen tror begge at dette skyldes to forhold. Først ble fartsgrensen fra broen til Vågsbotn redusert til 60 km/t, deretter ble bompengene over broen fjernet.

– Da blir det lettere å bruke Tellevikvegen, sier Sherling.

– Tiden blir omtrent den samme, og bilistene tror de slipper unna køen.

– Jeg reagerer på fartsbruken, sier Johannesen.

– De kommer i full fart ned mot svingen, og peiser på mellom fartshumpene.

Per Sherling er enig.

– Jeg lager alltid kø, fordi jeg holder fartsgrensen.

Tom Johannesen