• Det er et mysterium at vi ikke har funnet «Steinfalk», sier KNM «Tyr»s skipssjef, Arne Nagell-Dahl jr.

I dagevis har Sjøforsvarets avanserte søkefartøy trålet havet vest for Kollsnes, uten å finne spor etter frakteskuten som gikk ned med tre mann natt til 14. desember.

– Vi har gjennomsøkt hele 150 kvadratkilometer. Det er en gåte for meg hva som har skjedd med fartøyet, sier Nagell-Dahl jr.

«Steinfalk» skulle frakte grus fra Arna til Kollsnes da den sank i grov sjø.

Fant grushaug – Vi trodde vi var på sporet av henne da vi fant en stor grushaug på havbunnen, men det lå ingen frakteskute i nærheten, sier skipssjefen på KNM «Tyr».

Han har grublet mye på om grushaugen kan settes i sammenheng med forliset.– Kan grusen ha rast til bunns, og «Steinfalk» ha drevet langt vekk med strøm og vind? undrer Arne Nagell-Dahl jr.

– Jeg skjønner rett og slett ikke hvor vraket er. Det høres utrolig ut at det kan ligge utenfor området vi har gjennomsøkt. På den andre siden er båten så stor at vi i så fall absolutt burde ha funnet den, fortsetter han.

Ukjent posisjon Det største problemet er at «Steinfalk» ikke oppgav noen eksakt posisjon da skipperen meldte fra om at båten hadde fått slagside.

Det er av hensyn til de pårørende at søket trolig vil fortsette. Nylig var de etterlatte med KNM «Tyr» ut til området der «Steinfalk» forliste.

Fortsetter – Jeg regner med at søket blir gjenopptatt, sier Arne Nagell-Dahl jr.

Hydrografer i Stavanger gransker nå området KNM «Tyr» og et sjømåler-fartøy har undersøkt. Deretter vil det bli bestemt hvordan neste omgang med søk skal organiseres.