• I enkelte ungdomsmiljøer i Hordaland er det status å miste førerkortet. Utrykningspolitiet har registrert konkurranser om hvem som har hatt lappen kortest tid.

Distriktsleder i Utrykningspolitiet på Vestlandet, Leon Nordanger, er skremt over hvilke holdninger som finnes i enkelte ungdomsmiljøer.

— I spesielle miljø snur de det å miste førerkortet til noe positivt, sier Nordanger. Han forteller om en episode der en ungdom ble fratatt førerkortet under en time etter at han fikk utstedt førerkort. Han ga ifølge UP-sjefen uttrykk for det ga høy status å miste lappen så tidlig.

— Vi spør oss om hva som skjer og hvilke holdninger noen ungdommer har. Vi har alltid trodd at det sterkeste virkemiddelet vårt er å ta fra folk førerkortet, men det stemmer altså ikke alltid, sier Leon Nordanger.

Nordanger avviser at det bare er i små lokalsamfunn at det kjøres hardt.

— Det samme skjer i byene. Det er vanskelig å si hvorfor, men frihetsfølelsen over endelig å kunne kjøre bil kan nok ha noe med saken å gjøre, mener han. UP-sjefen tror på synlig politi langs veien som det mest effektive middelet for å få ned farten.

— Ser folk politi langs veien, endrer de atferd. Og det er det viktigste, mener Nordanger. Han viser til stamveien mellom Trengereid og Voss, som har vært en prioritert strekning for UP.

— Jeg har ikke registrert alvorlige ulykker på den strekningen i fjor, og det er gledelig, sier Nordanger. Han sier at folk som kjører den strekningen skal se en politibil på veien, ett eller annet sted.