• Dersom det var viktig for statsadvokaten at tiltaltes samtale med AMK ikke skulle komme ut i offentligeheten, burde han ikke ha spilt den av i retten, sier Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

EIR STEGANE

Han beskriver statsadvokatens utspill som tøv og dobbeltmoral.

— Det er direkte søkt at den personen som har bragt dette ut i offentlighet, skal være den som kritiserer en avis for å bringe det ut til leserne. Statsadvokaten må selv ta ansvar for at dette har blitt som det har blitt, sier Øy.

Generalsekretæren har ikke selv lest artikkelen, men mener at innholdet reint prinsippielt er uvesentlig.

— Hvis redaktøren i BA mener at dette er vesentlig, så er han i sin fulle rett til å trykke det. Hvor vidt det er god journalistikk eller ikke, kan ikke jeg ha noen mening om uten å ha lest hele BAs dekning av denne saken, sier Øy.

— Det er mye som kommer frem i norske rettssaler som mediene aldri presenterer, blant annet identiteten til folk. Kan ikke statsadvokaten forvente at mediene holder en del ting tilbake?

— Statsadvokaten kan ikke forvente noe som helst av journalistene. Mediene kan bruke alt som kommer frem, sier Øy.

— Risikerer vi ikke flere stengte rettssaler med en slik holdning?

— Nei, det må være hjemmel i loven for å stenge dørene i norske rettssaler. Det er et prinsipp at offentligheten skal kjenne til hva som er av bevis, sier Øy.