360 arbeidere ble evakuert da det i går ettermiddag lakk ut tungolje på Mongstad-anlegget. Lekkasjen oppsto i en flens under oppstart av koksanlegget, hvor det produseres industrikoks.

Episoden føyer seg inn i en rekke alvorlige hendelser som Petroleumstilsynet har reagert på.

Tidligere hendelser

12. september 2010 oppsto en gasslekkasje i anlegget. I granskingen avdekket Petroleumstilsynet to avvik i forhold til regelverk, i tillegg til mangelfull lagerstyring og kompetanse.

8. februar samme år oppsto en lekkasje med 300 kilo flytende gass som holdt 200 varmegrader. Tilsynet avdekket mangelfull risikovurdering i planleggingsfasen, samt manglende risikoforståelse og kompetanse.

23. august 2008 gikk evakueringsalarmen da en såkalt krakker sviktet i raffineriet på anlegget. Grunnet eksplosjonsfaren mener tilsynet at situasjonen hadde potensial til å bli en storulykke. Flere mangler ble avdekket. Blant annet var det klare svakheter i måten krakkeren ble sikret på.

— Dette er selvsagt ikke noe vi er fornøyd med. Olje og gass skal være inne i de rør og beholdere de er tiltenkt å være i. Når dette lekker ut, er det noe vi ser alvorlig på, sier direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet.

- Lærer ikke av hendelser

Petroleumstilsynet mener at Statoil Mongstad ikke er gode nok til å lære av tidligere uhell.

«Det er manglende systematikk i prosessen med å lære av hendelser. Dette gjelder for hendelser på Mongstad og andre Statoil-anlegg», konkluderer tilsynet i en rapport.

Det overrasker ikke førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke på senter for krisehåndtering og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

— Det er en generell utfordring i alle organisasjoner. Selv om det iverksettes granskinger etter slike hendeler, viser det seg å være vanskelig å få spredt lærdommene ut i hele organisasjonen, sier Kruke.

Resultatet blir at kun en liten del av organisasjonen sitter igjen med den nyervervede kunnskapen.

— Dermed ser vi at de samme uhellene gjentar seg igjen og igjen, sier Kruke.

Vurderer granskning

Magne Ognedal i Petroleumstilsynet mener det er for tidlig å spekulere i hva som kan ha forårsaket gårsdagens evakueringsalarm.

— I løpet av dagen skal vi vurdere om hendelsen skal granskes fra vår side, sier han.

Informasjonssjef Jon Halstein Tjore i Statoil Mongstad sier gårsdagens lekkasje ble opplevd som relativt udramatisk.

— Det var en moderat lekkasje som vi fikk kontroll over i løpet av en drøy halvtime. Det var aldri fare for liv og helse. I slike situasjoner velger vi likevel å være føre var, og trykke på alarmknappen, sier Tjore.

Han mener bestemt at organisasjonen på Mongstad er i stand til å trekke lærdommer av slike hendelser.

— Dette er noe vi har et sterkt fokus på. Når man gransker en hendelse som den i dag, finner man ofte avvik og feil, og alltid forbedringsområder. Da prøver vi å ta lærdom av de bakenforliggende årsakene på hendelser som skjer både hos oss og andre steder. Om vi er gode nok på dette er vanskelig å si, men vi prøver kontinuerlig å bli bedre, sier Tjore.