Som BT har skrevet de siste dagene, kutter Nav Hordaland støtte til prosjektet Dagsverket. Dette er et lavterskels arbeidstilbud til rusavhengige. Et av tiltakene er å rydde i Nygårdsparken to ganger i uken.

Iversen registrerer at staten trekker seg ut av flere viktige satsingsområder, samtidig som regjeringen legger frem Rusmeldingen som varsler økt satsing.

— Jeg mistenker at de trekker inn penger, før de sender dem ut igjen.

- Ikke tenk marked

Sosialbyråden har fått meddelt at Nav mener Dagsverket er for lite målrettet. Det avviser hun.

— Dette er et tiltak som sender rusavhengige videre i produktivt arbeid. Vi har hatt flere møter med ledelsen til Nav her i Bergen og prøvd å formidle dette, men har ikke kommet i mål.

Iversen mener det blir helt å komme med klare krav om effektivitet til slike tiltak.

— Nav har fått føringer fra regjeringen om å være så effektive som mulig, og bruke ressursene så tydelig som mulig. Men man kan ikke legge markedstenkning til grunn når det gjelder denne gruppen, sier hun.

Byråden har også lagt merke til at Nav i Trondheim øker sin satsing på Dagsverket der oppe, og mener dette er et viktig tiltak.

— Vår etat har tett dialog med Trondheim, og vi ønsker å se nærmere på hvorfor Nav oppfører seg så forskjellig.

Kan betale selv

På mandag formiddag hadde Iversen et internmøte på byrådsavdelingen sin. Da bestilte hun en oversikt fra administrasjonen. Den skal inneholde hvilke kostnader det er knyttet til den delen av Dagsverket som handler om rydding i Nygårdsparken.

— Så får vi vurdere om vi kan redde den delen av prosjektet.

- Kan dere ikke erstatte alle de 2,3 millionene som Nav trekker ut?

— Jeg har ikke for inneværende år anledning til å ta over alle de statlige oppgavene. De millionene har jeg ikke mulighet til å gi over bordet, sier hun.

Iversen påpeker at kommunen allerede har økt innsatsen for rusavhengige kraftig det siste året. At kommunen skal ta over statlig innsats i tillegg bør noen rope varsku om.

— Mitt varsku til Østlandet er at de ikke kan trekke seg ut av slike tilbud i Bergen, samtidig som de lanserer en statlig handlingsplan på rusfeltet. Det blir jo helt meningsløst.

Avviser politisk styring

Nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), etterlyser et godt samarbeid mellom kommune og stat i denne saken.

— Denne saken handler nok om hvordan Nav Hordaland mener om bruken av tiltaksmidlene skal være og derfor er det så viktig at Bergen kommune samarbeider godt med dem om disse tiltakene. Men Nav kan heller ikke fraskrive seg medansvar for å bidra med tiltak også til denne gruppen, sier hun.

Andersen avviser kategorisk at sentrale myndigheter driver et spill med hvordan pengene fra Nav-kontorene skal tildeles.

— Stortinget og SV er i alle fall ikke med på et spill. Det gis ikke noen føringer på bruken av penger som byråden antyrer, og det vet hun. Jeg håper det ikke bare er et forsøk på å løpe fra eget ansvar og skylde på andre, sier Andersen.

Hva tenker du om saken? Burde kommunen eller staten finansiere det? Diskuter under!