— Staten kjøper togtransport i Oslo for 600 millioner. Det betyr at Bergen, som ikke har mye tog, bør få minst halvparten til busstransport, mener Frp's Arne Sortevik.

— På den måten kan staten bidra positivt til å redusere bilbruken, og forbedre luften i Bergen.

Onsdag var den til tider kritiske luftsituasjonen i Bergen tema i Stortinget. Arne Sortevik ville vite hvilke konkrete og positive virkemidler samferdselsdepartementet vil ta i bruk for å bedre situasjonen.

Gulrot

Sortevik sa han også var opptatt av å redusere bilbruken i Bergen, men det må skje med gulrot og ikke med pisk.

— Staten sitter med gode virkemidler, både økonomisk og rent administrative.

— Ved å gi Bergen relativt like mye penger til å kjøpe busstransport som Oslo, kan det gode tilbudet som var før Bybanen kom, gjenopprettes. Ja, mer enn det, sier Sortevik.

— Dessuten, sier Sortevik, kan staten pålegge Jernbaneverket å legge godstrafikken utenom Bergen. De kan også ta grep for å flytte havnen ut av bykjernen.

— Vi vet at svært mye av NOX-utslippene kommer fra tungtransporten, som i dag tvinges gjennom byen.

Avviser regnestykket

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har ingen sans for Sorteviks beregninger.

— Vi må skille mellom tog og buss. Mange pendlere langs Vossebanen nyter godt av at staten kjøper togtransport her.

— Når det gjelder forholdet mellom Oslo og Bergen, vet vi at hovedstaden mener de får altfor lite til buss, selv om de får mange hundre millioner til tog.

— Nå nærmer det seg tidsfrist for å søke belønningsmidler, som storbyene får ut fra satstingen på kollektivtransport og reduksjon i bilbruken. Vi vil gjerne ha Bergen med på en fireårs avtale, som sikrer slike faste inntekter. Departementet er i kontakt med Bergen kommune på administrativt nivå. Og Bergen vet hva som kreves for å komme med, for eksempel køprising og færre parkeringsplasser i sentrum.

- Og dette mener du byrådsleder Monica Mæland vet?

— Dette vet Monica Mæland meget godt, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!