Det mener Laila Marie Reiertsen (Frp), stortingsrepresentant fra Hordaland.

Hun reagerer på BTs artikkel onsdag (se link under), om ansatte i hjemmesykepleien som må bruke vektere på jobb i en boligblokk i Sandviken.

Det er ikke avklart hvem som tar regningen, som lyder på 15.000 kroner pr. uke. Skal hjemmesykepleien i bydelen selv dekke vektere over sine budsjetter — eller skal regningen dekkes høyere i det kommunale systemet?

Spør helseministeren

Reiertsen går ende et hakk opp, og mener staten i det minste må være med og spleise.

— Jeg mener kommunene bør kunne få refusjon, helt eller delvis, for slike ekstrautgifter. Ellers kan det gå ut over tilbudet til dem som trenger helsehjelp, sier Reiertsen.

Onsdag sendte Reiertsen, selv sykepleier med bakgrunn fra blant annet hjemmesykepleien i Bergen, skriftlig spørsmål til helseministeren. Hun spør om han vil gjøre noe for at utgifter til ansattes sikkerhet «ikke går ut over de ordinære helsetjenestene».— Det er flott at de ansatte sikres. Men vi må ha forståelse for at det koster penger. Bare i den ene boligblokken i Sandviken er det snakk om vekterutgifter som vil nærme seg millionen hvis ordningen skal vare et år, sier Reiertsen.

- Staten må bidra

Hun savner en post i statlige budsjetter der kommunene kan søke refusjon for sikkerhet til ansatte.

— Vi kan ikke bare si at «dette må kommunen ta selv». Staten må bidra, mener stortingsrepresentanten.

Helse- og omsorgsdepartementet ville i går ikke kommentere Reiertsens spørsmål, fordi regelen er at statsråden skal gi sitt svar først.

Bort fra bydelene

Siw-Anita Lien (Ap), leder for helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre, synes ikke statlige penger for å dekke vektere i hjemmesykepleien er naturlig.

Vi kan ikke bare si at «dette må kommunen ta selv»

Laila Marie Reiertsen (Frp), stortingsrepresentant

— Mitt syn er at dette må gå over Bergen kommunes helsebudsjetter. Vi kan ikke ha statlige refusjonsordninger for enhver uventet utgift, sier Lien.

Lien mener likevel at utgiftene må tas bort fra bydelene, og at byrådsavdelingen for helse og omsorg må kunne finne penger til å dekke for eksempel vekterbruk.

«KAN BETY KUTT»: - Hvis utgifter til vektere skal dekkes lokalt, kan det være hjemmesykepleien må kutte i andre deler av tilbudet sitt. De har ikke budsjettert med store summer til trygghetstiltak, sier Siw-Anita Lien (Ap). Hun leder helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre.

— Hvis utgifter til vektere skal dekkes lokalt, kan det være hjemmesykepleien må kutte i andre deler av tilbudet sitt. De har ikke budsjettert med store summer til trygghetstiltak. Byrådsavdelingen må være romslig og finne penger til slike utgifter et annet sted, mener Lien.

- Ikke ønskelig

Helsebyråd i Bergen, Hilde Onarheim (H), sendte onsdag skriftlige svar på BTs spørsmål om saken. Hun kommer ikke inn på hvem som skal ta vekterregningen fra Sandviken.

Hun sier det ikke er ønskelig å bruke vektere for å gi innbyggerne den hjelpen de har krav på.

— Men det kan være nødvendig som et midlertidig tiltak. For å sikre at brukerne får den hjelpen de trenger, og for å sikre at våre ansatte kan følge seg trygge når hjelpen gis, sier Onarheim.

Ifølge Høyre-byråden har det ikke vært noen økning i behovet for vektere i helse- og omsorgstjenestene.

— Det er sjelden at våre tjenester får behov for å benytte vektere, og vi forsøker så langt som mulig å finne andre løsninger.