— Jeg må si at jeg har sympati med kommunene i denne saken. Dette er så vanvittig høye tall og et så stort løft at det er helt umulig å overlate til den enkelte kommune. Her må det tas et tak på sentralt holdt, mener Alver om østeuropatilstandene ved mange skoler.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp), fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, mener staten må ta over ansvaret for alle skolebygg, i alle fall midlertidig.

— Denne oppgaven er rett og slett for stor og for viktig til at Kommune-Norge kan løse den, mener Sortevik.

— Regjeringens lånepakke på 15 milliarder er åpenbart for liten. Behovet er anslått til 50 milliarder på landsbasis for å gi elevene i grunnskolen en arbeidsplass med tilfredsstillende standard, sier Sortevik.

Han mener det ikke er nødvendig at kommunen eier skolebygningene, og viser til Breimyra skole i Åsane, der kommunen betaler en fast kvadratmeterpris for leie og løpende vedlikehold.