En ny, uavhengig rapport slår fast at full bybaneutbygging i sør, vest og nord er meget lønnsomt. Men bare hvis man også innfører økte bompenger og køprising.

Rapporten er laget av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

— Bergen blir forskjellsbehandlet

Byråden for byutvikling, klima og miljø helt enig i konklusjonen om å bygge ut Bybanen. Det er finansieringsmodellen han reagerer på.

— I rapporten er det lagt opp til at staten skal betale lite og bergenserne stadig mer. Det er en forutsetning jeg ikke aksepterer, sier byråd Filip Rygg (KrF).

Den såkalte Bergenspakken er en plan for hvordan man bør bygge ut samferdselen i bergensregionen frem mot 2040. Hovedmålet med pakken er å sikre god tilgjengelighet til viktige reisemål, og effektiv transport for brukerne.

Rapporten slår fast at man i bergensregionen bør prioritere ny bomring, full bybaneutbygging og sykkelsatsing. Dovre Group og TØI mener også at Nyborgtunnelen bør bygges.

Konklusjonen bygger på samfunnsøkonomiske regnestykker, men også redusert veitrafikk og bedre luftkvalitet i sentrale deler av Bergen.

Kostnadene skal dekkes inn med økte bompenger og køprising på opp mot 60 kroner pr. passering.

— Kunne startet i dag

— Byrådet har vist stor vilje til å bruke bompenger, og økte satsene fra 1. januar. Men bompenger kan ikke løse alt, og det blir helt feil å tredoble disse fra dagens nivå, mener Rygg.

Han mener byrådet arbeider så fort de kan med å bygge ut Bybanen. Planene om å bygge banen ut til Åsane går senere enn ønskelig fordi det mangler penger.

— Dersom staten hadde betalt mer, kunne vi startet opp gravemaskinene nå, sier byråden.

Forskjellsbehandles Bergen og Oslo? Si din mening i kommentarfeltet!

REAGERER: Bergenserne må ikke finne seg i forskjellsbehandling, mener byråd Filip Rygg.
Arkiv