– Bergen må selv ta stilling til hvilken løsning som er best lokalt, sier Solheim.

– Så kan vi vurdere hvor sterkt vi kan gå inn. Skal vi få dette til, er vi avhengig av både lokal og statlig finansiering.

Miljøvennlig minister

Den smilende ministeren gleder seg stort over utbyggingen av Bybanen i Bergen.

– Min første tanke er at det er veldig gledelig at dette kommer nå, sier han.

– Det har alltid vært snakk om å bygge bybane i Bergen. Nå skjer det. Jeg tar sterkt til orde for at banen må bygges ut videre i et større system. Først da vil det få stor betydning for trafikkavviklingen.

Bergen er ingen stor by, men det er ikke uvanlig å se langt mindre byer nedover Europa med godt utbygde bybanesystemer.

Bybane til Åsane

– Vi trenger ikke lete lenge etter gode grunner for å bygge bybane, fortsetter han.

– Mindre køer, bedre lokalt miljø og mindre CO2-utslipp er tre viktige argumenter.

Internasjonalt går det nå mot en vanskeligere tid.

– Da er også miljø en god måte å skape fremtidsrettede arbeidsplasser på.

– For eksempel ved å bygge bybane til Åsane?

– Arbeidet er nå godt i gang, og jeg håper og tror at vi vil få det til i den videre utbyggingen av Bybanen i Bergen.

Utslippene øker

– Når får vi bybane til Åsane?

– Det er det for tidlig å ta stilling til ennå. Først må vi starte planleggingsarbeidet.

– Kommunalråd Ruth Grung (AP) tar til orde for å bygge nærtog til Åsane – gjerne i en kombinert løsning med bybane. Hva tenker du om det?

– Både bane og nærtog er utmerkede tilbud, men bergenspolitikerne må selv se på hva som gir best effekt. Begge deler vil være gode miljøtiltak.

Gode miljøtiltak er noe Bergen trenger. Opplysninger fra Kommuneplanens arealdel 2006-2017 viser at klimagassutslippene i Bergen har økt med 14 prosent i perioden 1991-2006 – til tross for reduserte utslipp fra deponier og oljefyring. 55 prosent av disse utslippene kommer fra veitrafikken.

Hybridbiler

– Hva må til for å få redusert utslippene av CO2?

– To ting. Det ene er å få mest mulig overgang fra biltrafikk til kollektive reisemåter og sykling. Det andre er at utslippene fra biltrafikken må ned. Jeg har stor tro på at markedet for hybridbiler snart tar av. Disse kan kjøre på batteri i sentrumsområdene, og bruke bensin på lengre turer.

– Har Norge et spesielt ansvar som et av verdens oljeproduserende land?

– Vi er et av de landene som har tjent mest på å skape muligheter for forurensing. Hele verden ser det. Det er et ansvar vi ikke slipper unna, og som vi er nødt til å ta på alvor.

BYBANE TIL ÅSANE: Når banen bygges videre ut i et større system, vil det få stor betydning for trafikkavviklingen, sier Erik Solheim.
Magne Fonn Hafskor
MILJØVENNLIG: - Jeg er generelt en sterk tilhenger av tog, buss og bane, sier Erik Solheim, som hadde en kort stopp på Åsane bussterminal sist torsdag ¿ etter et besøk på Mongstad der han fikk en orientering om planene for CO2-håndtering der.
Magne Fonn Hafskor