• Det er aldri spørsmål om analysekostnader når tjenestemennene står der med en mann de opplever som ruset, men som det ikke lukter alkohol av.

PÅL ENGESÆTER

Jeg har aldri opplevd eller hørt om at penger hindrer at det blir tatt en utvidet blodprøve av en person politiet mener det bør tas utvidet prøve av, sier lensmann John Reidar Nilsen ved Fjell og Sund lensmannskontor til BT.

Lensmann Nilsen kan ikke forklare hvorfor færre ruskjørere blir tatt på Sotra. I 2002 ble 74 personer tatt i dette lensmannsdistriktet, i 2003 ble tallet redusert til 64.

— Jeg har bare vært lensmann her fra mars i år, så den nedgangen kan jeg vanskelig forklare. Vi har i alle fall ikke redusert kontrollaktiviteten vår, sier lensmannen.

Sparer på å unngå prøver

— Dersom en mann kjører i alkoholrus, og vi har nok på ham til å få ham dømt, tar vi ikke utvidet prøve. Det gjør vi for å spare penger. Vi vil heller prioritere å ta DNA-prøve i en alvorlig sak, fremfor en utvidet prøve, sier lensmann Norvald Visnes ved Fana politistasjon.

I Fana var nedgangen på ruskjørere fra 73 i 2002 til bare 53 i fjor, altså en nedgang på nesten 30 prosent på et år.

— Kan du tenke deg hvorfor denne nedgangen er kommet?

— Nei, jeg har ingen god forklaring på det. Vi har gitt opplæring til mannskaper i å tolke tegn og symptomer på ruskjøring, så det er ikke dette det skal stå på. Jeg har lyst til å tro at folk i Fana har blitt flinkere til å kjøre rusfritt. Eller så er det kanskje vi som gjør en dårligere jobb? undrer lensmann Norvald Visnes.