OGNE ØYEHAUG

Hansen er oppglødd etter å ha lest intervjuet forretningsmann og tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet, Magnus Stangeland, ga til Bergens Tidende lørdag.

— Vi må akseptere at noen får lov å bli rik, og vi trenger faktisk flere private kapitalister her til lands, sa Stangeland.

Stangeland advarer Senterpartiet mot å dyrke likhetsidealet for mye, og innrømmer at han og hans gamle parti har skilt lag i næringspolitikken.

Det er et feilgrep å satse på at næringsvirksomhet er noe staten og store institusjonelle investorer skal drive med.

— Det blir galt. Det må legges til rette for at private kan satse penger uten å bli skattet i hjel, sier Stangeland.

Høyrepolitikk

— Alt han sier er i tråd med Høyres politikk. Hvis han mener alt han sier vil jeg anbefale ham å melde seg inn i Høyre, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen fra Høyre og Hordaland.

Austevollingen Stangeland er mannen som sto frem som redningsmann da skipsverftet Mjellem & Karlsen gikk over ende. Han fikk i gang igjen driften ved verftets anlegg i Laksevåg og innlemmet verftet i Bergen i Bergen Yards-gruppen, med verft i Bergen, Fitjar og på Halsnøy.

Nye kontrakter gjorde at Bergens Yards nylig søkte etter 90 nye ansatte.

Hansen skjønner ikke hva Stangeland har i Senterpartiet å gjøre.

Eksportfiendtlig

— Jeg mener Senterpartiet har den mest eksportfiendtlige politikken av alle på Stortinget, sier Hansen og peker på at Hordaland er Norges største eksportfylke.

Hansen summerer innvendingene mot Stangelands parti i tre punkter:

  • Vil bruke for mye oljepenger. Det styrker valutakursen og gjør det verre å selge norske varer i utlandet.
  • Vil beholde formuesskatten. Det gjør det dyrere å være kapitalist i Norge enn i utlandet.
  • Undervurderer betydningen av å ha gode rammevilkår. Senterpartiets leder har for eksempel bagatellisert skadevirkningen av EUs minstepris på laks, mener Hansen.

For banker og advokater

— Hvis du går ti år tilbake i tid følte man i Høyre at Senterpartiet hadde en næringspolitikk å leve med, sier Hansen.

Nå mener han partiet beveget seg langt til venstre for Arbeiderpartiet. Det eneste Senterpartiet sitter igjen med er en nærings- og distriktspolitikk som består av ønsket om store subsidier til bøndene og større overføringer til kommunene.

— Bankene og advokatene langs bryggen i Bergen vil kunne leve ganske godt med Senterpartiets politikk, men oppdretterne, verftene og smelteverksindustrien vil kunne risikere en massiv utflagging dersom Senterpartiet skulle få gjennomføre sin politikk, sier Hansen.

Feil inntrykk

Stangeland understreket i BT-intervjuet at han var helt enig med Senterpartiet i at regjeringen burde føre en mer aktiv næringspolitikk og brukte turistnæringen som et eksempel der staten burde satse mer.

Hansen mener kritikken av regjeringens såkalte næringsnøytrale politikk bygger på et feil inntrykk av hva regjeringen gjør.

Både eksportgarantier til verftene, nettolønnsordningen og mer penger til olje- og gassforskning er eksempler på at regjeringen er villig til å satse på spesielle næringer, og ikke bare generelle tiltak, ifølge Hansen.

Kanskje lokker Hansens lokketale frustrerte Senterpartister, men den lokker ikke Magnus Stangeland selv. Han har ikke lyst på en ny politisk karriere:

— Visst mener jeg det jeg sier, men jeg må jo prøve å påvirke mitt eget parti, sier Stangeland.

VELKOMMEN I HØYRE: Magnus Stangelands næringspolitikk passer så godt i Høyre at han burde melde overgang fra Senterpartiet til Høyre, mener stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H).<br/>ARKIVFOTO: GIDSKE STARK