• Lærere får dessverre stadig flere slike vanskelige saker inn på livet, og de skaper enorme etiske dilemmaer for oss, sier Ingunn Alver, leder i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Lærere skal gjøre det de kan for å skape tillit hos elevene sine. Samtidig er de forpliktet til å sende såkalt bekymringsmelding til barnevernet, dersom de har mistanke om at barn blir dårlig behandlet hjemme.

— Det skaper et voldsomt dilemma dersom vi har mistanke om at noe er galt. Vi må jobbe for å få barna til å betro seg, hvis de blir dårlig behandlet hjemme. Og når de betror seg, er vi forpliktet til å melde fra. Som regel ber barna om at vi lover ikke å si et ord til noen, men vi kan ikke tie om slike saker, sier Alver.

Barn har en svært høy terskel for å betro seg om problemene, hvis det er foreldrene som gjør noe galt.

— I tillegg er det ingen som ønsker å komme med falske anklager dersom mistanken skulle vise seg å være ubegrunnet, sier hun.

Utdanningsforbundet tar seg først og fremst av lærere som er misfornøyde med arbeidsforholdene.

— Derfor hører ikke vi så mye om disse sakene. De blir først og fremst diskutert på skolene, men jeg har fått en del spørsmål om råd i slike saker de siste årene. Det er flere slike saker nå enn tidligere. Før i tiden var dette aldri et tema. Da var vi ikke forpliktet til å melde fra til noen, sier Alver.

Hun synes læreren i denne spesielle saken har taklet situasjonen så godt som mulig.

— Det er en bragd å få en elev til å betro seg om noe slikt. Det tar forferdelig lang tid å bygge så stor tillit. I tillegg må man finne metoder for kommunikasjon som er tilpasset barnet. Denne læreren har løst det hele på en fantastisk måte, mener Alver.

Hun mener klasseforstanderens fremgangsmåte er et godt eksempel for hvordan andre lærere kan takle liknende situasjoner.