• At Sjøkartverket no er sikta, stadfestar langt på veg det losen reagerte på allereie like etter ulukka.

Det seier Øystein Horneland, advokat til losen.

— Eg har snakka med losen. Nok ein gong vert det standpunktet han har hatt heile tida stadfesta. Men førebels er det berre snakk om ei sikting og ikkje ein tiltale, seier Horneland til BT.

Både losen og reiarlaget Jebsen Group har heile tida hevda at årsaka til ulukka var at skipet gjekk på ei uregistrert grunne som verken kapteinen eller losen visste om.

— Det er sterkt at statsadvokaten reiser sak mot ein offentleg etat, så dette var litt uventa, seier Per Inge Hjertaker, pressetalsmann for Atle Jebsen.

Reiarlaget er letta over at saka ser ut til å gå mot ein slutt.

— Saka har versert lenge no. Det er viktig å få ein konklusjon der ein gir nokon ansvaret for ulukka, seier Hjertaker.

— Dersom dette vert ei endeleg frikjenning av losen, betyr det at heller ikkje kapteinen har gjort noko aktlaust. Det er avklarande for familien til kaptein Juvik, legg han til.

— Er det ein fordel for reiarlaget at kartverket no er sikta, dersom ein tenkjer på kven som kan måtte betala erstatning?

— I samband med ei framtidig rettssak vil det heilt klart styrka vår sak, seier Hjertaker.