I Bergen sentrum torsdag ettermiddag samlet Soltvedt politikere og andre engasjerte til fakkeltog for sprøyterom.

— Det er en krisesituasjon i hele landet for unge rusmisbrukere. Og i Bergen er vi helt i verdenstoppen når det gjelder narkodødsfall blant unge. Vi blir aldri kvitt stoffmisbruket, det handler om å begrense skaden mest mulig, sier Soltvedt til bt.no.

- Ingen har dødd

39-åringen er opprinnelig fra Stord, men nå bosatt i Bergen. Han har vært ute av rushelvetet i ti år, etter at han begynte på metadonbehandling i 2001. Forsatt er han brennende engasjert i narkotikapolitikken.

— Vi kan ikke godta flere dødsfall uten å endre politikken. Sprøyterom er et godt tiltak som vil gi langt færre dødsfall, og et bedre helsetilbud til dem som daglig balanserer på randen av overdosedøden. Jeg har ikke hørt om noen i hele verden som har dødd på et sprøyterom, sier Soltvedt.

Mye av det som parknaboene i dag oppfatter som skremmende og ubehagelig, ville blitt borte

Kristian Soltvedt om effekten av sprøyterom

Den eks-narkomane 39-åringen er også overbevist om at naboene til Nygårdsparken ville fått det bedre hvis misbrukerne hadde et sprøyterom å gå til.

LES OGSÅ:

— Mye av det som parknaboene i dag oppfatter som skremmende og ubehagelig, ville blitt borte, sier 39-åringen.

- Ressurspersoner

Soltvedt lister opp flere argumenter for sprøyterom:

  • Langt færre dødsfall og færre som blir alvorlig syke.
  • Mer kontakt med hjelpeapparatet, en kontakt Soltvedt sier mange narkomane ikke har i dag. Nødvendig både for helsehjelp og for å få vite om behandlingsmuligheter.
  • Gjennom kontakt med hjelpeapparatet mener Soltvedt også at mange kan bli motivert til rehabilitering.
  • Mindre kriminalitet - og dermed store, samfunnsøkonomiske innsparinger.
  • Færre i gateprostitusjon.
  • Mange som lever et destruktivt liv i rus i dag, kunne vært ressurspersoner for samfunnet. I stedet kaster de bort all sin tid på å skaffe stoff, sier 39-åringen.

— Det må bli slutt på nulltoleranselinjen, med forfølgelse og straff av narkomane. De fleste europeiske storbyer satser i dag på en annen linje, som gir misbrukere og deres pårørende et bedre liv enn tilfellet er i Bergen.

- Feige og egoistiske

Han beskylder byrådspolitikerne i Bergen for feighet og egoisme.

— Spesielt på høyresiden, og ikke minst i KrF. Det bør ikke være slik at politikerne er likegyldige til ting de selv ikke merker på kroppen, sier fakkeltog-initiativtakeren.

På Torgallmenningen torsdag ettermiddag strømmet det på med deltakere til fakkeltoget. Et sted mellom 60 og 80 personer stilte opp med et lysende budskap i siparegnet.

KrF har et jerngrep på narkopolitikken i Bergen

Erlend Horn (V) i appell

Kristian holdt selv første appell, og var stolt tilskuer da flere bergenspolitikere holdt sine appeller. Politikere fra fire partier (Ap, V, SV og Rødt) i Bergen var til stede.

- Sørgelig med byrådet

Oddny Miljeteig (SV) synes Soltvedts initiativ er glimrende.

— Sprøyterom hører hjemme i en behandlings- og omsorgskjede. De fire partiene som er representert her i dag har presentert flere modeller for sprøyterom, uten å få gjennomslag, sier Miljeteig.

Hun mener et såkalt helserom knyttet til Strax-huset vil være det ideelle.

Vi liker ikke at noen setter seg et skudd, og da vil vi heller ikke tillate det i ordnede former

Marte Mjøs Persen (Ap)

— Erfaringer fra blant annet Frankfurt viser at et det funker med sprøyterom i kombinasjon med et bredt lavterskeltilbud som Strax-huset. Det er sørgelig at byrådet står og stamper i dette spørsmålet. Sprøyterom vil spare liv. Det er ren, fordomsfull staskap som gjør at byrådet holder igjen. Det samme byrådet deler ut masse gratis sprøyter, påpeker SV-profilen, og legger til at det bare skulle mangle.

- Vårherre skjønner ikke KrF

Erlend Horn fra Venstre og Aps Marte Mjøs Persen holdt også appell før fakkeltoget startet sin symbolske vandring mot rådhuset.

— Det er kun moralistiske argumenter som brukes mot sprøyterom. Vi liker ikke at noen setter seg et skudd, og da vil vi heller ikke tillate det i ordnede former, sa Mjøs Persen.

Horn mente at selv Vårherre ikke fatter og begriper KrFs motstand mot sprøyterom.

— Jeg har fortsatt til gode å høre ett godt motargument basert på fakta og erfaringer, sa Horn.

— KrF har et jerngrep på narkopolitikken i Bergen. Men det kommer en dag da fornuften og kunnskapen vil seire. Vår jobb er å sørge for at det skjer fortest mulig.

Ja eller nei til sprøyterom? Si din mening i kommentarfeltet!

TENTE FAKLER: Mellom 60 og 80 sprøyteromtilhengere deltok i fakkeltoget.
ØRJAN TORHEIM
STASKAP: - Sprøyterom vil spare liv. Det er ren, fordomsfull staskap som gjør at byrådet holder igjen, sier SVs Oddny Miljeteig.
ØRJAN TORHEIM