På vegne av både studenter og narkoma-ne er bystyrepolitikeren Hans-Carl Tveit (bildet) opprørt over det omfattende sprøytemisbruket på toalettene på Studentsenteret.

— Det er nedverdigende. Rett og slett, sier Tveit til BT.

— Det er ikke universitetets oppgave å drive varmestue for narkomane. Ikke er det heldig for studentene, heller. Jeg forstår at narkomane trekker innendørs nå i vinterkulda, men synest heller at byrådet må undersøke mulighetene for å opprette et hjelpetilbud.

For Hans-Carl Tveit og Venstre er den beste løsningen et eget sprøyterom i Bergen, som del av et helhetlig tilbud til narkomane. Men flertallet i bystyret har stemt nei til en slik prøveordning. I fjor stilte Tveit spørsmål til byrådet om problemene på Studentsenteret

— Helsebyråden svarte at man i samar-beid med universitetet skulle se på alter-native løsninger for å få de narkomane ut. Øyensynlig har det ikke skjedd noe. Nå bør byråden følge opp med konkrete tiltak, mener Tveit.