Det handler om etikk, moral og hvorvidt fisk kjenner smerte. Den USA-baserte dyrebeskyttelsesorganisasjonen PETA (People for Ehtical Treatment of Animals) vil stoppe alle fangstmetoder som påfører fisk smerte. Harald Kryvi ved Universitetet i Bergen mener de har startet en interessant diskusjon.

— Det er veldig vanskelig å spørre fisken: «Hvordan har du det i dag?». Følgelig vet vi fint lite om den har bevissthet rundt smerte, sier Kryvi.

Men forskerne er sikre på at fisken reagerer på eksempelvis stikk og elektriske støt. Alle dyr har stor nytte av smerte og å vite at her er det noe som er farlig, dette må jeg holde meg unna. I tillegg er det bevist at fisk husker. De holder seg unna deler av et akvarium hvor de blir påført støt.

— Hvis man prøver å dissekere fisk, hvor bedøvelsen er dårlig, så kjemper de jo vilt. Da må de føle ett eller annet ubehag, mener Kryvi.

- Forkastelig elvefiske

Kryvi forsvarer tradisjonell kystfiske og kommersiell fangst. Men han har lite til overs for sportsfiske etter laks.

— Jeg synes elvefiske er veldig vanskelig å forsvare. Det som gir sportsfiskerne stor glede er disse store dyrenes dødskamp. Ofte så sier de at jo lengre dødskampen var, desto artigere var det, sier Kryvi og fortsetter:

— Samtidig står sportsfiskere frem og sier det er så lite laks i elvene - de som selv dreper gytefisken. Det er veldig hyklersk og en holdning til fisk som er forkastelig.

Unnamanøver

Trygve Poppe ved Veterinærhøyskolen i Oslo advarer mot menneskesentrert tenkning om fisk som han mener «ekstreme organisasjoner» har.

— Det er svært lite sannsynlig at fisk opplever smerte slik vi gjør. De må nødvendigvis ha et system hvor de føler ubehag, men de mangler hjernedeler som analyserer signalene slik vi gjør, sier Poppe.

Han mener at når sportsfiskere drar sprellende laks på land, er sprellingen ikke et uttrykk for smerte, men en form for unnvikelsesmanøver for å komme vekk fra det ubehagelige.

Sauefangst med pilk

Loven sier at dyr ikke skal lide unødve n dig , og loven gjør ikke forskjell på fisk og pattedyr. I praksis gjør vi stor forskjell på arter.

— Det er jo klart at hvis vi hadde fanget pattedyr på samme måte som vi fanger fisk, med garn og line, så hadde det blitt ramaskrik. Vi ville jo ikke fanget ryper med pilk, sier Kryvi.

Zoologen mener vi må sammenlikne vår behandling av dyr med dyrs behandling av dyr; alle dyr blir spist av andre dyr.

— Lidelse, død og konsum er ikke en menneskeoppfinnelse. Samtidig må vi ta diskusjonen om hvor nødvendig dette egentlig er. Men vi må ikke drive det for langt fra referansen som er naturen, og naturen er ganske så knallhard, poengterer Harald Kryvi.