• Spørsmålet man må stille seg er om Børs Café passer inn i et kjøpesenter som Kløverhuset.

Det sier Kløver Eiendoms advokat, Tor Øystein Enge.

— Hva er Kløver Eiendoms eget svar på dette spørsmålet?

— Det er foreløpig åpent. Men de som går på Børs Café er jo ikke de samme som handler på Kløverhuset.

— Må de være de samme?

— Den faktiske situasjon er at vi er i samtaler med Børs Café for å finne en god løsning for alle parter. Den prosessen involverer andre også, derfor vil jeg ikke si noe nå.

— BT har fått opplyst at Kløver Eiendom har henvendt seg til andre restauratører i Bergen om drift av en ny restaurant i lokalene?

— Det kan jeg ikke bekrefte. Men det er alltid kontakt mellom aktørene i bransjen.

— Disse henvendelsene til andre i bransjen skal ha kommet før Børs fikk vite at de kanskje ikke får leie videre?

— Vi er i en positiv prosess nå. Det har ingen hensikt å ødelegge den med å kommentere slikt, sier Enge.