Det sier flysikkerhetsanalytiker Max Danielsson i den svenske Luftfartsstyrelsen.

Spoilerne skal folde seg ut etter at flyet har landet.

— Når et fly har landet så ønsker du full tyngde på hjulene. Det gir maksimal bremseeffekt. For at det skal skje, må spoilerne folde seg ut, fordi de tar bort luftkraften og oppdriften på vingene. Når spoilerne ikke folder seg ut, så blir bremseeffekten dårligere og flyet fortsetter å rulle fort, sier han.

- Risikabelt å ta av igjen

Dersom baneforholdene i tillegg er dårlige, enten av snø, is eller regn, forverres bremseeffekten ytterligere.

— Hvis rullebanen er lang, er det som regel ikke noe problem at spoilerne ikke foldes ut. Men på en kort bane som her, så er det langt verre, sier han.

Ifølge Danielsson kan pilotene velge om de vil ta av fra rullebanen igjen eller forsøke å bremse ned på andre måter.

— Det tar tid å omstille flyet til å lette igjen. Det er en risikabel metode på en så kort bane. Andre alternativ er å slå av de fire motorene. Det finnes jo ingen reversering på disse flyene, sier han.

Analytikeren vil ikke spekulere i hva som kan være årsaken til at spoilerne ikke felte seg ut. Men ifølge Danielsson må tre forutsetninger tilfredsstilles før det kan skje: Tre av fire gasshåndtak må være i tomgangsposisjon, alle tre landingshjul må ha kontakt med bakken og et håndtak som regulerer spoilerne må være i rett posisjon.

— Årsaken til at de ikke gikk ut, kan skyldes teknisk eller menneskelig svikt.

- Ingen spoilerproblemer

Ifølge Danielsson, som har arbeidet en del med denne flytypen, har det ikke vært noe spesielt problem med spoilere på BAe 146.

Heller ikke Peter Zachrison, teknisk sjef for Malmø Aviation som tidligere brukte samme flytype, kjenner til problemer med spoilerne. - Vi har byttet dem ut nå, men har tidligere hatt rundt 10-12 stykker av denne flytypen. Vi har aldri hatt problemer med at spoilerne ikke ville utløse seg, sier Zachrison.

— Hva betyr det at spoilerne ikke virker?

— Det får betydning for bremselengden, men dette hadde ikke vært noe problem om landingsbanen hadde vært lengre.