• Utbyggingsplanene for Knatten føyer seg inn i rekken av kontroversielle saker langs byfjellsgrensen i Fjellsiden der det er ønsker om å bygge ut, sier Ola Martin Lund, naturvernkonsulent i Bergen Turlag

– Dersom planen går gjennom i bystyret, kommer vi til å påklage vedtaket til fylkesmannen. Og dersom det er nødvendig like til departementet, sier han.

Lund er overrasket over at det like før de endelige grensene skal trekkes, dukker opp en sak der et politisk flertall går på akkord med grensene.

– Vi har fryktet en erobring av Byfjellene nærmest bit for bit. Hver gang det dukker opp en enkeltsak med en litt spesiell forhistorie, så sier politikerne ja. Og da virker det som om denne byfjellsgrensen ikke har noen reell verdi.

– Hvorfor er det problematisk med en utbygging her?

– Dette er en utvikling vi har sett over lang tid. Man spiser seg inn på friluftsområder i hele byen, og Fjellsiden er ekstra utsatt fordi tomtene her er attraktive.

– Men er der ikke arealer nok på Byfjellene?

– Tilgjengeligheten blir stadig mer vanskelig. Det blir stadig lengre å gå for å komme til friområdene. Særlig for barn og unge, der lett tilgjengelighet er viktig, er dette veldig uheldig.