I lørdagens Bergens Tidende uttalte rektor Arne Lønnheim ved Slettebakken skole at han hadde god plass til elevene fra Fridalen, dersom bystyret vedtar å legge ned Fridalen skole.

Rektors uttalelse har falt både rektor Randi Gelink og FAU ved Fridalen skole tungt for brystet.

— Vi har ikke ønsket å spille skolene i samme bydel ut mot hverandre. Uttalelsen fra rektor på Slettebakken kan oppfattes slik, men etter å ha snakket med han i dag forstår jeg at det ikke er det han har ønsket.

Selv tviler hun på at Slettebakken skole har plass nok.

— Hvordan kan det være plass til 200 elever fra Fridalen, men ikke til 170 fra den internasjonale skolen? Vi får gå på befaring med målebånd og kalkulator og se hva vi kommer til.

Det rektor er helt sikker på er at det ikke er plass til Fridalen-elevene slik skolen i dag driver undervisningen. Skolen følger den såkalte Hå-modellen med utstrakt bruk av gruppeundervisning i små grupper spredd noe mer rundt på skolen.

— Dette er en ordning foreldre og lærere er svært godt fornøyd med, og som vi skal utvide til de øvrige klassetrinnene.

Gelink sier Fridalen har et stabilt og økende elevtall. Den fungerer veldig bra og har en sentral rolle i et tett nabomiljø.

— Jeg føler vi er kommet godt i gang med håndteringen av en mangfoldig elevgruppe. Skolen har gjennom sitt arbeid klart å forebygge utviklingen av negative gjengmiljøer i en hardt belastet bydel. Det sparer samfunnet for store utgifter i fremtiden.

— Det er elevene jeg er opptatt av. Selv kan jeg flyttes hvor som helst. Men for miljøet og barna er det en tragedie om skolen legges ned, sier rektor Randi Gelink.