• Denne var ny, utbryter politiets innsatsleder. Se hvordan det gikk.