— Dette er spenstig nytenkning. Foreløpig er det et prøveprosjekt som skal gå over fem år, og så skal det evalueres, forklarer prosjektkoordinator Ann Hege Brustad i Bergen Fengsel.

Målet med prosjektet er å bedre livssituasjonen for deltakerne, og redusere den kriminelle aktiviteten.

— Vi har to psykologer, en koordinator, og i tillegg en del annen faglig kvalitet. Deltakerne har alltid en åpen linje hvis det skulle være noe, sier Brustad.

Hver deltaker har sin individuelle plan, men et samlet utgangspunkt er at alle skal ha fast sted å bo, noe meningsfylt å gjøre på dagtid og en ansvarsgruppe rundt seg bestående av sosialkontor, fastlege, psykolog og koordinator.

Det er vanlig at tunge narkomane klager på at det skal lite til før de blir kastet ut av Subutex- og Metadonprosjektet.

— Vi har høy toleranse, og må tåle at disse tunge misbrukerne må gå en del runder. Vi har for eksempel noen på vent som ikke klarer å holde seg unna stoff akkurat nå. De har åpen retur til prosjektet når de måtte ønske, sier Brustad.

Hun har tro på at prosjektet vil løse rusproblemene for mange, og at det i lengden også skal bli den beste samfunnsøkonomiske løsningen.

— Fengselet er et ypperlig sted å starte behandling. Da er de fleste relativt rusfrie og motiverte for behandling, sier Brustad.