— For å idømme forvaring kreves det en nærliggende fare for at man skal begå nye handlinger av samme karakter. Det er ingenting i bevisførselen som tilsier at det er tilfelle i denne saken. Det er spekulativt av aktor å si at vitner vil trenge beskyttelse, mener Ramslands forsvarer.

Wigum reagerer på at Gabrielsen ber retten vurdere forvaring, når hun selv ikke har bedt om det.

— Enten får man legge ned påstand om forvaring, eller så får man la være, sier han.

Riksadvokaten har tidligere gitt instruks om at det ikke skulle bes om forvaring, på tross av Gabrielsens ønske.

— Når Riksadvokaten har gitt sin instruks, så må hun avstå fra å komme med antydninger, mener Wigum.

I sin sluttprosedyre kom han også med skarp kritikk av mediedekningen.

— Saken har fått en oppmerksomhet som er langt større enn det reelle informasjonsbehovet. Det er blitt tegnet et skremmebilde av Ramsland, han er nærmest blitt demonisert, og enkelte ganger latterliggjort. Saken er gjort til underholdning, mener Wigum.