Under sitt innledningsforedrag, som ved 12-tiden ennå ikke var avsluttet, gikk statsadvokaten hardt ut mot hovedtiltalte Jarle Olsens nye forklaringer, der han innrømmer skyld i "legemsfornærmelse".

Tre forklaringer

— Olsen har valgt å avgi tre nye forklaringer etter at han ble domfelt. Hans nye forklaringer er etter aktoratets syn en speilvending av tidligere forklaringer, sa aktor.

Jarle Olsen sa seg tidligere på dagen ikke skyldig etter tiltalen, men varslet at han ville ta på seg skyld for "legemsfornærmelse". Det var ikke uventet etter at Olsen i tre nye politiavhør har vedgått å ha hatt befatning med drapet på oljearbeider Øyvind Bjarte Madsen. Olsen hevder at Madsen ikke skulle drepes, men "skremmes".

Bevisgrunnlaget som sist

Aktors innledningsforedrag bærer ellers preg av at aktoratet neppe vil fremlegge nye beviser av betydning under ankesaken i Gulating lagmannsrett. Bevisgrunnlaget ser ut til å forbli omtrent som i byretten. Blant de viktigste bevisene er:

  • De tiltaltes mobilbruk i tiden omkring drapet.
  • Tiltaltes egne forklaringer.
  • Andre vitners forklaringer.
  • Tekniske spor på åstedet.
  • Klær som de antatte gjerningsmennene Flaten og tiltalt nummer 3 skal ha brukt på åstedet.
AKTOR: Statsadvokat Gert Johan Kjelby.