Han mener at fastlegen ikke helt kan ha fulgt med i timen når han fremfører kritikk mot systemet med rådgivende leger i NAV.

— Det skal ikke lenger være deres oppgave å overprøve fastlegenes vurderinger, sier han.

Fennell varsler at i Hordaland er hele arbeidssituasjonen til de rådgivende legene under sterk endring. Legene skal flyttes ut til lokalkontorene og bli medisinske rådgivere for saksbehandlerne. I dag er de tilknyttet NAV forvaltning som er kontoret som fatter vedtak i trygdesaker.

— Å endre legeordningen er en av steinene vi snur ved gjennomføring av NAV-reformen, sier Fennell.

Han understreker at det er den behandlende lege som har ansvaret for å vurdere den medisinske situasjon til brukeren.

— De kjenner brukerne best, og våre leger bør ikke overprøve deres avgjørelser, sier han.

Fennell er kjent med at mange fastleger tidligere klaget over at trygdelegene overprøvet dem. Spesielt skjedde det ofte i forbindelse med søknader som gjaldt uføretrygd.

— Det kan nok også ha skjedd i enkeltsaker etter omleggingen i forbindelse med reformen. Men det er ikke slik vi vil ha det i fremtiden, sier Fennell.

— Likevel vil vi nok også i tiden fremover trenge «second opinion» fra andre leger i enkeltsaker. Til dette vil vi bruke uavhengige spesialister, sier Fennell.