Dødsulykken skjedde på Landås i mai 2007.

Bussjåføren var på vei fra Mannsverk til sentrum da han kjørte på en kvinne i overgangsfeltet ved Landåstorget. Den 77 år gamle kvinnen døde momentant av hodeskader etter sammenstøtet.

Overgangsfeltet ligger på en lang flate med god sikt. Flere personer var vitner til at kvinnen ble truffet av bussen.

— Hun ble kastet gjennom luften og landet i veikanten, sa taxisjåfør Egil Johannessen etter ulykken.

Frikjent i tingretten

Bussjåføren ble frikjent for uaktsomt drap i Bergen tingrett i april 2008. Sjåføren ble derimot dømt for å ha brutt veitrafikkloven, og ble fradømt førerkortet i to år. Politiadvokaten anket saken.

— Sjåføren må leve med dette resten av sitt liv. Det er særlig allmennpreventive hensyn som gjør at saken er anket, sier politiadvokat Arne Fjellstad.

Aktor la ned påstand om 45 dager ubetinget fengsel og tap av førerkort i tre år.

— Det var rolige trafikkforhold, og ingenting annet som var særlig forstyrrende på trafikkbildet. Dersom sjåføren hadde hatt oppmerksomheten riktig orientert, ville han uten problemer sett kvinnen og stoppet i tide, sa Fjellstad.

30 dager i fengsel

Denne uken ble ankesaken behandlet i Gulating lagmannsrett, og i ettermiddag kom dommen. Bussjåføren ble dømt for uaktsomt drap, og må sone 30 dager i fengsel.

For lagmannsretten fremsto det som uforståelig at tiltalte ikke har observert kvinnen før hun begynte å krysse gaten.

«Slik lagmannsretten ser dette kan det bare forklares med at tiltalte har hatt sin oppmerksomhet rettet mot andre steder enn gangfeltet», heter det i dommen.

Retten konkluderer med at tiltalte har opptrådt med et markant avvik fra forsvarlig aktsomhet, og viser til at fornærmede ikke har opptrådt på en helt upåregnelig eller ekstraordinær måte som tiltalte ikke kunne regne med.

- Kom brått ut i veien

Ifølge mannens forsvarer er det ingenting i selve kjøringen sjåføren kan kritiseres for.

— Vitner har bekreftet at kvinnen kom brått ut i veien, nærmest fra intet. Det er uforståelig at hun ikke så seg for og oppdaget bussen, sier sjåførens forsvarer, Harald Stabell.

— Hendelsen er dypt tragisk for ham. Han må leve med dette resten av livet. Det er en stor påkjenning og har gitt ham mange søvnløse netter. Han tenker på det hele tiden og har hatt det forferdelig, sa Stabell i lagmannsretten i dag.

Mannen fikk tilbake førerkortet i januar i fjor, etter å ha vært uten sertifikat siden ulykken. Nå er førerkort på nytt beslaglagt i to år, med fradrag for den forrige tapsperioden.

Leif Gullstein (arkiv)
GORDON ANDERSEN