TOR OLAV MØRSETH

Bergens Tidende skrev lørdag at Sotra var uten legevakt en av ti netter.

Samtidig påpekte fylkeslegen at liten lokalkunnskap blant legene førte til at de kjørte seg bort og brukte unødvendig lang tid på å finne frem.

Steinalderløsning

Kommunelege Gunnar Hetland i Granvin mener han vet hva løsningen er: En sammenslått vaktsentral bemannet av lege.

Granvin, Ulvik, Voss, Vaksdal og Kvam har fra 1. oktober felles legevakt. Legen sitter på Voss sykehus, og alle pasienter blir fraktet til legen.

— Det er unødvendig at legene skal bruke så lang tid på å kjøre rundt, når pasientene isteden kan komme til legen. Å kjøre rundt og lete og stresse som de gjør på Sotra er en steinalderløsning, sier Hetland.

Han mener en ny ordning er den eneste måten å beholde leger i distriktet på. Og den eneste måten å sørge for at det er leger på vakt hver natt.

— På små steder må legene gjerne gå en eller to vakter i uken. Det sliter dem ut så mye at de ikke orker mer. Med den nye ordningen blir det en eller to ganger i måneden.

Kommunene i Nordhordland har allerede en slik ordning, og i Sverige har det vært fast praksis i mange tiår.

Vil vurdere

— Sotra burde slått seg sammen med kommune i nærheten og fått et samarbeid med legevakten i Bergen.

— Hva med avstandene?

— Veiene er gode, og ambulansene er fortsatt plassert i distriktene. Hvis legen må lete etter stedet han skal til, tar det ofte lenger tid. Samtidig må ambulansepersonellet utdannes videre og få større muligheter til å drive enkel behandling, sier Hetland.

Rådmann Svein Fjelland i Fjell kommune forteller at en ny ordning er under vurdering.

— Regionrådet vil ha ferdig en utredning i august. Der blir en rekke forskjellige løsninger gjennomgått. Modellen Granvin har valgt er kostbar. I tillegg besøker de ikke folk i hjemmet. Men vi er ikke fremmede for nye muligheter å ordne legevakten vår på.

FAKSIMILE: Bergens Tidende lørdag 6. juli

STEINALDER: Kommunelege Gunnar Hetland i Granvin mener legevakten på Sotra drives etter steinalderprinsipp.ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG