1. januar skulle egentlig bompengesatsene ha økt kraftig i Bergen, til 25 kroner for en enkeltpassering.

Men bompengesøknaden fra Bergen, som byrådet sendte fra seg i fjor vår, lå fortsatt til behandling i samferdselsdepartementet før jul. Dermed måtte partene bak Bergensprogrammet utsette innføringen av de nye bompengesatsene til 1. mars.

Nå tyder signalene fra departementet at også den datoen ryker. Statssekretær Sigrid Brattabø Handegard (Sp) kan ikke love annet enn at søknaden skal komme til Stortinget før sommeren en gang.

— Vi er opptatt av å legge frem saken så snart de nødvendige avklaringene foreligger, sier hun.

- Hvilke avklaringer er det?

— Det kan jeg ikke si noe om. Men vi er klar over at det er viktig å legge denne saken frem før sommeren. og det kommer vil til å gjøre, sier hun.

- Provoserende

Stortingskandidat Terje Breivik (V) sender i dag et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om saken.

— Denne pakken er helt avgjørende både for å få finansiert Bybanen, og for å få gjort noe med byluften. Ikke bare skal bompengene betale for videre utbygging av Bybanen til Flesland, men vi må også få ned biltrafikken for å få statlige belønningsmidler til kollektivtrafikken. Alt dette henger sammen. Regjeringen somler, så nå risikerer vi å miste alt, sier han.

Han viser til at bompengeøkningen er det viktigste trafikkreduserende tiltaket i Bergensprogrammet.

— Jeg blir provosert når jeg leser at statssekretæren i Samferdselsdepartementet mener Bergen er for dårlig til å redusere biltrafikken, samtidig som det er hennes eget departement som holder tilbake de tiltakene Bergen har vedtatt, sier Breivik.

Også Øyvind Halleraker (H) har i Stortinget etterlyst bompengesøknaden som har stanset opp.

Forskrekket Rygg

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF), blir forskrekket når han får høre Handegards svar.

— Du verden. Vi fikk positive signaler før jul, så vi har trodd på nye bompengesatser 1. mars. Nå er det vel 1. juli eller 1. august som er mest realistisk, sier han.

Rygg er usikker på hvilke praktiske konsekvenser den forsinkede innføringen av bompengene vil ha. Men han sier at byggestarten på Bybanens byggetrinn 3 må skje like etter sommeren.

— Jeg tror jeg må kalle inn Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune til et møte der vi diskuterer hvordan vi kan minimalisere konsekvensene. Det er nok mulig det betyr at vi må forskuttere større deler av pengene som egentlig skulle strømmet inn fra bompenger, sier han.

Må utsette veitiltak

Byråden er oppgitt over hvor lang tid behandlingen av søknaden tar.

— Det er pussig. Vi brukte én måned på den, for å gi regjering og Storting god tid på å behandle søknaden. Nå bruker de over ett år på samme søknad. Og det burde være en enkel jobb, vi snakker jo bare om en forlengelse av det eksisterende Bergensprogrammet, sier han.

Rygg mener det er grunn til å spekulere i om regjeringen bevisst holder igjen, for å kunne legge frem dette tettest mulig opp mot valget.

I tillegg til Bybanen, skal den nye bompengepakken finansiere en rekke veitiltak, samt sykkelveier.

— Konsekvensen får disse tiltakene blir nok at vi ikke får gjort så mye i 2013 som vi hadde trodd. Og vi vet at næringslivet venter på flere av disse tiltakene før de gjør investeringer, så ringvirkningene blir fort negative for Bergen, sier Rygg.

Diskuter saken under.