Tredje mars møttes miljøvernminister Erik Solheim (SV), fylkesordfører i Hordaland Torill Selsvold Nyborg (KrF) og Odda-ordfører Gard Folkvord (Ap) for å diskutere Oddas UNESCO-søknad. Konklusjonen var enstemmig.

Miljøverndepartementet vil følge Riksantikvaren og Odda kommunestyres vedtak om å sette smelteverket i Odda og kraftverket i Tyssedal på UNESCOs tentative verdensarvliste.

Les også: Oddas tap

Ordføreren fornøyd

— Jeg er en glad og fornøyd ordfører i dag, sier Gard Folkvord.

Ordføreren var i utgangspunktet skeptisk, men etter at kommunestyret i oktober vedtok å søke om UNESCO-status har han arbeidet hardt for å gjennomføre planen.

— Det er viktig å huske at industrialiseringen på begynnelsen av 1900-tallet la grunnlaget for den norske velferdsstaten. Kraftproduksjonen som den i Tyssedal var svært viktig for at Norge i løpet av århundret gikk fra å være et av Europas fattigste land til et av de rikeste, sier han.

Les også: Utset UNESCO-spørsmål

Gard Folkvord håper at fredningen vil få flere turister til Odda, og at det vil bety mye for lokalsamfunnet.

— Statistikk viser at UNESCO-status gir ekstra interesse fra turister. Det er verdens mest eksklusive liste, og det er opp til oss selv å utnytte denne, mener ordføreren.

Les også: Opdal balansekunstnar i Odda

- Unike i verdensmålestokk

Venstrepolitiker Inge Børslien har markert seg som en kraftig tilhenger av UNESCO-søknaden. Han er opptatt av at en lang og opprivende lokal strid nå definitivt er lagt død. I folkeavstemningen om søknaden var det et knapt flertall mot, men kommunestyret trumfet saken gjennom på tvers av folkeviljen.

— Smelteverket i Odda og kraftverket i Tyssedal er unike i verdensmålestokk. Å få disse inn på UNESCOs tentative liste er noe av det viktigste vi kan få til. Det blir som å komme i Michelin-guiden, sier han.

Børslien takker Hordaland fylkeskommune, som har stått last og brast med Odda kommunestyre i denne saken. Han påpeker imidlertid at staten må bidra med midler til å bevare arven, slik UNESCO krever. Det mener også Gard Folkvord.

— Verdensarvcharteret slår fast at det er nasjonalstatens ansvar å finansiere verningen, og vi regner med at regjeringen vil sette av penger til dette. Kommunen har i hvert fall ikke økonomisk bærekraft til noe slikt, sier ordføreren.

Les også: Møkleie oddingar kranglar vidare

Arbeidsledige i sving

LO Odda og omegn jobbet i utgangspunktet mot en UNESCO-søknad, men har nå snudd.

— Vi ser dette som en mulighet for å bygge opp igjen gammel industriarv, og vil støtte verningen helhjertet. Her i Odda har vi 100 arbeidsledige på trygd som venter på å sette i gang, så nå står det bare på pengene, sier nestleder Terje Kollbotn.

La grunnlaget for fylket

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg har støttet forslaget helt fra starten av, og er begeistret for Miljøverndepartementets vedtak.

— Odda har lagt mye av grunnlaget for verdiskapningen i Hordaland, og er et unikt industriprosjekt. Det er helt fenomenalt, sier hun.

Les også: Knapt flertall for UNESCO

Einar Holtene, ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet, sier at det er ganske sannsynlig at Odda og Tyssedal kommer inn på UNESCOs liste.

— Det er anlegg med stor autensitet, og typisk for sitt område fra den perioden av industrialiseringen. Vi er innstilt på å følge opp Riksantikvarens tilrådning, sier han.

Forslaget skal nå ut på høring til andre berørte departement. Den prosessen er ventet å ta tre ukers tid. Deretter skal det sendes til UNESCO i Paris, hvor forslaget skal behandles.

— Vanligvis bruker UNESCO to til tre år på å behandle en søknad, men i dette tilfellet kan det gå mye fortere. Mye av utredningsarbeidet er jo allerede gjort, sier venstrepolitiker Inge Børslien.

Vil det være bra for Odda å komme på listen? Si din mening om UNESCO-søknaden.

Tor Høvik (Arkiv)
Arne Hofseth (Arkiv)
Lena Vermedal (Arkiv)