Alle kommunene i Nordhordland er enige om at Nyborgtunnelen er det viktigste enkeltprosjektet for regionen, og både Nordhordlandspakken og Regionrådet går nå inn for bompengefinansiering som den mest realistiske løsningen.

Iversen sa nei

– Jeg ble kontaktet av politikere fra Nordhordland, og jeg oppfordret dem da til å be Lisbeth Iversen om et felles møte på politisk nivå, forteller Grung.

– Det gjorde de, men hennes svar var nei.

I stedet inviterte Iversen regionrådsleder og ordfører i Lindås Håkon Matre (H) og styreleder i Nordhordlandspakken Sveinung Valle (AP) til en samtale.

– Byråd Iversen ville ikke ha noen flere med på møtet, sier en oppgitt komitéleder.

– Det er synd, men ikke uventet.

Samarbeid

Tidligere har Iversen gitt uttrykk for at hun ønsker en tett dialog, og samarbeidet mellom henne og Grung har fungert godt.

– Etter årsskiftet har hun snudd helt om fra sin tidligere samarbeidslinje, og kjører nå helt sololøp, sier Grung.

– Det er helt nødvendig at vi allierer oss med regionen, slik at vi kan få best mulig gjennomslag for de gode løsningene både for kollektivtransport og veiprosjekter.

– Det er helt utrolig å høre det hun kommer med, sier byråd Lisbeth Iversen når vi konfronterer henne med Ruth Grung sine påstander om sololøp.

Avlyste møte

Regionrådsleder Håkon Matre kontaktet byråd Iversen allerede i november, og de ble enige om å invitere til et fellesmøte 18. desember.

– Dessverre avlyste Håkon Matre møtet, da han var opptatt på annet hold.

Iversen har siden hatt jevn dialog med Matre, og sammen med styreleder Sveinung Valle (Nordhordlandspakken) ba han nylig om et møte med henne.

– Det sa jeg ja til, sier Iversen, som ikke kjenner seg igjen i Grungs beskrivelser.

– Det er alvorlig for meg og veldig synd at Grung nå omskriver sannheten, sier hun.

– Jeg tror hun ønsker å lage politiske skillelinjer der de ikke finnes.

Les hva Lisbeth Iversen foreslår.

Si din mening om Nyborgtunnelen i kommentarfeltet under:

ØNSKER SAMARBEID: – Jeg ble kontaktet av politikere fra Nordhordland, og jeg oppfordret dem da til å be Lisbeth Iversen om et felles møte på politisk nivå, forteller Grung, som er skuffet over at byråden ikke følger dette opp.
Magne Fonn Hafskor