• Straffelovens paragraf 224 rammer blant annet utnytting av personer til prostitusjon, tvangsarbeid eller tvangstjenester som tigging.
  • Hvis offeret er en voksen, er det et krav om at utnyttingen har skjedd ved hjelp av vold, trusler eller misbruk av en sårbar situasjon. Hvis offeret er et barn, er det ikke krav om disse vilkårene for at det skal regnes som menneskehandel.
  • Menneskehandel har en strafferamme på fem år fengsel, ti år i grove saker.