— Sidan kjem det same, skiftande véret som vi har hatt mykje av til no, seier Skildheim til Firda.

— Men det ser betre ut i siste del av juli, frå den 17. og utover. Ja, då kan det til gjengjeld bli rett så bra sommarvér. Sameleis i august. Men før det vert det lite av det stabile, varme sommarvéret vi helst vil ha.

Skildheim tek utgangspunkt i vérteikn i naturen og gamle merkedagar, når han spår om sol og regn, snø og kulde.

Dei siste dagane har mange bønder ringt Skildheim, fordi dei uroar seg for slåtten.

— Eg har sagt til dei at dei berre må ta dei godvérsdagane vi får innimellom. Men dei vert det, som sagt, ikkje så mange av.