Dagleg leiar Karstein Fjeldstad understrekar overfor Kystradioen at det ikkje er søkt om skjenkeløyve og det vil heller ikkje bli aktuelt.

Han forstår ikkje kvifor formannskapet har brakt inn spørsmål om skjenkeløyve når dette på ingen måte er aktuelt.

Det er samferdslekontoret i Hordaland fylkeskommune som avgjer søknaden om nattbuss.