Han legger ikke skjul på at konflikten rundt fusjonen mellom Gaia og HSD og den voldsomme støyen dette har skapt, bidrar til å tære på tilliten til selskapene.

– Dette er et eksempel på at det å blande politikk og forretning ikke er av det beste. Da kan det kanskje for selskapets del være bra å få andre typer eiere enn offentlige.

Bakke vil ikke delta i noen offentlig diskusjon rundt innholdet i rapporten. Han beklager sterkt at informasjonen om HSD og Gaia har lekket ut til BT.

– Avisen har ved måten denne rapporten er presentert på bidratt til å skape det inntrykk at styret ønsket å holde noe skjult. Det er ikke riktig.

– Burde ikke styret nå dele ut disse rapportene til aksjonærene?

– Dette er konfidensielle opplysninger.

– Kunne dere ikke i det minste informert om at det forelå verdivurderinger som gikk i en annen retning?

– Styret har ikke prøvd å holde tilbake viktig informasjon. Og vi er ganske trygg på at den totaloversikten styret har sittet med, har gjort at vi har tatt en riktig avgjørelse. Og så lenge styret har ment at bytteforholdet mellom Gaia og HSD var riktig, har det ikke vært en vurdering å gi denne informasjonen ut, sier Bakke

Kritikken fra to styremedlemmer om at rapportene med den nye verdivurderingen ble lagt frem for styret etter at beslutningen om fusjon var tatt, mener han er urimelig.

– Dersom styret mente at de fikk informasjon i etterkant av avgjørelsen, var det ingen ting i veien for å gjøre dette om igjen. Det var praktisk grunner til at denne rekkefølgen ble valgt og jeg tolket ikke at noen i styret hadde innvendinger til denne fremgangsmåten, sier Bakke.