Det er Isatou Tourays budskap til afrikanske kvinner i Norge.

Lørdag møtte den gambiske kvinneaktivisten som denne uken har bidratt til å sette kjønnslemlestelse på agendaen i Bergen, norsk-afrikanske medsøstre.

Blant de om lag kvinnene som samlet seg til kaffemøtet på Bergen Internasjonale Senter, var det også kvinner fra den somaliske foreningen i Bergen.

Omskjæring angår alle

-Vi lever i et globalt samfunn. Derfor er ikke kjønnslemlestelse og omskjæring lenger bare et afrikansk problem. Det er et problem som tilhører hele verden. Det angår alle. Også dere, var Tourays hovedpoeng.

Isatou Touray har selv bodd mange år i England og understreker hvor viktig at afrikanske kvinner i europeiske samfunn ikke isolerer seg

Selv har hun tre døtre. Ingen av dem er omskåret.

Da hun vokste opp, trodde hun at hun måtte omskjæres for å bli en god muslim. Men gjennom lesning av Koranen forsto hun at dette var en misforståelse.

— Det er ikke nødvendig at kvinner skal gjennomgå slike lidelser, sier hun.

Isatou Touray advarer afrikanske kvinner som bor i Norge, mot å isolere seg i sine egne miljøer.

  • Dere er en del av det norske samfunnet nå. Ta med de positive afrikanske verdiene inn i den nye kulturen. Det er bare de negative verdiene vi skal legge av oss Dere har mye å gi. Vær gode rollemodeller for barna deres, sier hun.

Er optimistisk

Blant deltakerne på møtet var også Chiku Ali. RV-eren og kvinneaktivisten har i mange år jobbet i afrikanske innvandrermiljøene i Bergen for endre holdningene til blant annet tvangsekteskap og omskjæring.

— Jeg vet at det tar tid. Likevel er jeg optimistisk. Det er ikke nok å innføre forbud. Det er holdningene som må endres. Derfor er det viktig at politikerne nå bevilger midler til å fortsette det arbeidet som allerede er påbegynt., sier hun til BT.

I går møtte den gambiske kvinneaktivisten som denne uken er på Norges-turne afrikanske medsøstre på Bergen Internasjonale Senter. Blant tilhørerne var også somaliske Nasro.

MEDSØSTRE: Lørdag møtte den gambiske kvinneaktivisten Isatou Touray afrikanske medsøstre på Bergen Internasjonale Senter. Blant dem var også somaliske Nasro (tol venstre).