Han oppfordrer de voksne til å snakke med barna om temaet.

BarneVakten er en organisasjon som gir råd om barn og mediebruk. De mottar jevnlig henvendelser i forbindelse med skremselsmeldinger på e-post og sms.

— De kan virke veldig ekte. Ofte er det også lagt til skremmende historier om hva som skjedde med dem som ikke sendte meldingen videre, sier Samnøen.

Hvordan barn og unge reagerer på meldingene er individuelt.

— Noen forstår at dette ikke er sant og lar seg ikke påvirke, mens andre blir redde, sier Samnøen.

Mange barn sier ikke fra

Barn og unge er aktive brukere av både mobil og internett, noe som også gjør dem utsatt for ubehagelige opplevelser. Samnøen anbefaler foreldre å ta initiativ til å snakke med barna om blant annet skremmende kjedemeldinger.

— Mange barn tar ikke kontakt med voksne når de opplever noe leit på nett eller mobil. Det viktig at vi som foreldre jobber for å snu denne trenden, forteller Samnøen.

Når det snakkes om farer ved nettbruk er det ofte fokus på at man må være forsiktig med å gi ut personlige opplysninger. Truende meldinger på sms og e-post er noe som har vært lite oppe til debatt.

— Det er selvfølgelig flott når barn tar kontakt med voksne når de mottar slike meldinger, men vi kan ikke alltid forvente det, sier han.

Umulig å ta synderne

Samnøen synes foreldre og lærere burde ta initiativ til å snakke med barna.

— Når en dialog om temaet er opprettet er det lettere for barna å ta kontakt hvis de opplever noe vanskelig, forteller han.

Å gripe fatt i synderne som startet kjeden er nærmest umulig.

— Målet er at barna skal være trygge nok til å la være å sende meldingene videre, samtidig som de er helt sikre på at dette ikke vil få grusomme konsekvenser for dem, sier Samnøen.