— Dette er en sak som har versert i Kvam i tjue år. I løpet av den tiden er barnetallet halvert, og år etter år har vi forsøkt å tyne budsjettet for skolen. Nå er smertegrensen nådd, sier Selsvold.

Hun mener det vil gå ut over kvaliteten dersom samtlige skoler blir bevart.

- Bedre skoler

— Etter kuttet vil vi likevel sitte igjen med seks grendaskoler i Kvam, de er spredt, men kvaliteten ved hver enkelt skole vil bli bedre. Det vil fortsatt være relativt små skoler, mener ordføreren.

Øystese skole vil etter sammenslåingen få over tre hundre elever. 132 går der fra før, og 185 vil bli overført fra Norheimsund skule.

— Noen synes det er bakvendt å snakke om befolkningstilvekst i kommunen samtidig som man legger ned åtte skoler. Hva sier du til det?

— Vel, du kan jo snu det på hodet. Hvilken utvikling har det gitt oss til nå å satse på å beholde alle skolene?

- Salgsargument

Per Arne Berge (AP), som tilhører mindretallet, mener at den desentraliserte skolestrukturen burde vært et salgsargument for å få folk til kommunen. Han ønsker også å se nærmere på nærmiljøkonsekvensene ved en så drastisk nedlegging.

— Den skolestrukturen vi har nå, burde vært sett på som positiv, sier Berge. Han leder et utvalg som har jobbet med en tiltaksplan for bosteds- og næringsutvikling i Strandebarm- og Ålvik-området.

— Vi har fått utspill fra en rekke aktører, og dette med skole ble trukket frem alle steder. Forsvinner skolene, forsvinner mulighetene, summerer Berge.