Ved nyttår fikk Norges Vassdrags— og Energidirektorat (NVE) ansvaret for å forebygge skredulykker. Samtidig ble budsjettet til dette formålet økt med 34 prosent – til 108 millioner kroner.

Det imponerer ikke Bergen kommune det spor.

– Et budsjett på 108 millioner til forebygging av skredulykker er latterlig lite. Vi brukte halvparten av det bare på å sikre én skråning i Hatlestad terrasse. Det er helt andre summer som må til. Og dette gjelder ikke bare Bergen, men en rekke kommuner langs hele kysten og i andre deler av landet, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Les også: Kommunen nekter å sikre sin egen tomt

Har du et rastips? Send oss en e-post.

– Ble kasteballer

Etter de dødelige rasene i Hatlestad terrasse og Hetlebakkveien, har kommunen flere ganger bedt staten ta større ansvar for rassikring.

– Våre henvendelser førte til at vi ble kasteballer mellom departementene. Det er veldig positivt at ansvaret nå er plassert ett sted. Men beløpet som er avsatt er helt mikroskopisk, sier Rastad.

Kommunen har allerede gjort en grov kartlegging av rasfaren i Bergen – for egen regning. Konklusjonen er at 10.000 husstander trenger nærmere undersøkelser.

Denne uken gikk det et stein- og jordras på Skjold.

– Kan koste milliarder

– Det er et stort og omfattende arbeid, og er beregnet å koste mellom 20 og 40 millioner kroner. Hvor mange av disse 10.000 husstandene som faktisk må sikres, er umulig å si, men prisen kan komme på flere hundre millioner, kanskje til og med milliarder. Da kan du tenke deg hvor store beløp man snakker om på landsbasis, sier Rastad.

Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth i NVE peker på at man tross alt må begynne et sted.

– Det er ingen tvil om at man kan bruke enorme summer på rassikring. I det perspektivet Bergen kommune trekker frem, er det små midler vi rår over. Når det er sagt er det prisverdig at man nå prioriterer dette området og øker bevilgningen, sier Leifseth.

– Må bruke litt tid

Hun peker på at NVE har brukt 250 millioner kroner siden 2000 på forebygging av kvikkleireras, og at det har gitt god effekt.

– Når det gjelder kartlegging og forebygging av andre typer skred, så fikk vi dette ansvaret ved nyttår. Vi må bruke litt tid på å skaffe oss kunnskap om hvordan vi skal gå frem, sier Leifseth.

Olje- og energidepartementet, som har det overordnede ansvaret for rassikring, kan ikke love noen budsjettøkning i fremtiden.

– Budsjettet til skredforebygging vil bli vurdert i budsjettprosessen hvert år, på samme måte som alle andre utgifter på statsbudsjettet, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Evang.

Hvor mye penger bør samfunnet bruke på rassikring? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

TØFF JOBB: Remi Lund, Arthur Furnes og Enrique Vasques sikrer den bratte skrenten bak Nattlandsveien borettslag.
Vegar Valde
Informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.
Avdelingsdirektør Anne Britt Leifseth i NVE.
NVE