— Jeg har ingen muligheter til å dekke kommunens saksomkostninger, sier en fortvilet Lisbeth Strand.

— Er ikke det smålig, spør advokat Stig Åkenes Johnsen, som representerer de to kvinnene som har saksøkt Bergen kommune.

Risikerer huset

— Jeg har ingen mulighet til å betale for to saksforberedelser. Både min egen og kommunens. Jeg risikerer å måtte gå fra hus og hjem for å få en rettferdig behandling, sier Lisbeth Strand.

Hun mener at forholdene hun og en annen kvinne, led under på kommunens barnehjem, bryter med menneskerettighetskonvensjonen.

Byretten mener menneskerettighetskonvensjonen ikke skal trekkes inn i saken. Det er dette spørsmålet de to kvinnene har anket inn for lagmannsretten. Og det er saksomkostningene i forbindelse med anken, byrådet krever at kvinnen skal betale. Erstatningssaken er ikke avgjort i Bergen byrett ennå. Det er ikke aktuelt å kreve at utgiftene for byretten blir dekket av de to kvinnene. Selv om kvinnene skulle tape saken.

Småpenger for Bergen

Advokat Åkenes Johnsen anslår kommunens utgifter for lagmannsretten til å kunne bli maksimalt 10.000 kroner.

— For kommunen er dette ingenting, mens det for kvinnene er en høy utgift, sier advokaten.

Han mener det er prinsipielt svært viktig å få saken behandlet av lagmannsretten.

— Det interessante er ikke hva de to kvinnen får i erstatning, men hvor langt det offentliges ansvar strekker seg, sier Åkenes Johnsen.

Han minner om at byrådsleder tidligere har sagt at hun mener det er en fordel om domstolen behandler saken.

— I det lyset er dette et merkelig vedtak, sier han.

..sånn er det med den saken

Byråd Helen Nordeide Fløisand mener det får holde at kvinnene får prøvd saken sin for byretten, uten å risikere en ekstraregning fra Bergen kommune.

— Vi har vedtatt at frafall av saksomkostningene fra kommunens side begrenses seg til byretten, sier Nordeide Fløisand.

— Kvinnen mener byretten har tatt feil, bør de ikke da få mulighet til å anke saken inn for lagmannsretten?

— Dette er en oppfølging av tidligere vedtak. Vi kan ikke bare se bort fra et tidligere vedtak.

— Står dere ikke fritt til å endre mening?

— Jo, men vi gjorde vedtaket etter grundig vurdering i fjor.

— Men hvorfor vil dere ikke dekke utgiftene for lagmannsretten?

— Vi har gjort vedtak om at det skal begrense seg til byrettes behandling, er helsebyrådens kommentar.

Flere opposisjonspolitikere er rystet over vedtaket i byrådet, og vil ta saken opp ved første og beste anledning i bystyret.