— Mitt barn føler seg mobbet av de ansatte på skolen på grunn av sin tro, og er både sint og lei seg. Det er også andre foreldre som har reagert. Dette er virkelig smakløst, forteller en mor på syvende trinn.

I brevet som begge klassene på 7.trinn på Skranevatnet skole fikk utlevert i begynnelsen av timen onsdag denne uken, står det at «I lys av den siste tids hendelser med forskningsprosjektet tilknyttet Jesus oppstandelse, er det gjort vitenskapelige funn og anlyser som stiller kristendommen og de kristne helligheter i et nytt lys».

Et undervisningsopplegg

UTRADISJONELL METODE: Dette fiktive brevet er en del av undervisningsopplegget.

Videre i brevet, som var ment for å vekke elevenes interesse, og som ble avslørt like etter som en del av et undervisningsopplegg, skriver læreren at «forskere har lokalisert hulen hvor Jesus ble begravd etter korsfestelsen, og at funnene viser at Jesus ikke sto opp fra de døde, slik Bibelen forteller».Han skriver deretter at «Kristendommen slik vi kjenner den som religion i dag, dermed ikke er gyldig, og alle helligdager i forbindelse med jul, påske og pinse inndras med umiddelbar virkning».

Læreren henviser til at informasjonen kommer fra en stortingsmelding. Han skriver at eventuelle spørsmål vedrørende stortingsmeldingen, henvises videre til Bergen kommune.

Rektor Arne Larsen ved Skranevatnet skole forteller at brevet er en del av et undervisningsopplegg for å få debatt om forskning og religion i RLE-timen. Han erkjenner at det er en utradisjonell metode, men understreker at de hadde stort hell med metoden i fjor.

— Det utløste masse debatt, og det var en metode som virkelig fikk elevene engasjerte i både påskehøytiden og tro og forskning som tema. Brevet er brukt i en faglig pedagogisk sammenheng, sier Larsen.

Løp ut

Larsen forteller at opplegget ikke fungerte like godt denne uken. Tre elever skal ha løpt på dør uten at læreren fikk avkreftet det som sto i brevet. Han skal da ha gått etter elevene og forklart dette. Etter en stund ble de med inn igjen.

— Vi synes det er synd at det tok en slik vending. Vi kommer til å vurdere om vi skal bruke denne metoden i fortsettelsen, særlig når det får slike konsekvenser. Samtidig mener vi at det må være lov å eksperimentere med litt utradisjonelle metoder for å nå gjennom til elevene, sier rektoren.

- Hvilken debatt er det dere ønsker å få til?

— Når vi forteller om påskehøytiden får lærerne mange spørsmål om dette med blant annet Jesu oppstandelse, og da er det naturlig at elevene spør «hvordan kunne dette skje?». De er opptatt av å diskutere hva en vet som er sikkert, og hva som er tro. Det er slike diskusjoner vi kan komme inn på, sier rektoren.

— Diskusjon omkring forskning og vitenskap på den ene siden og religion og tro på den andre siden har pågått i all tid, kommenterer han.

Larsen sier læreren fant ideen om det falske brevet i Gyldendals læreverk Vivo, RLE 5-7. Under temaet påske er følgende foreslått:

«Begynn timen med å dele ut et fiktivt brev fra skolen, kommunen eller Kunnskapsdepartementet. I brevet står det at påskeferien og juleferien er avlyst, og at det likevel ikke blir fri Kristihimmelfartsdag eller 2. Pinsedag, fordi at noen har funnet bevis for at Jesus ikke sto opp igjen. Snakk videre om at hele kristendommen står og faller med om Jesus virkelig sto opp fra de døde. Et bevis på det motsatte, vil gjøre slutt på hele religionen, kirkene og alt som hører til».

- Ikke spøk med religion

En mor BT har vært i kontakt med forteller at hennes barn kom hjem på gråten.

— Først trodde barnet mitt på det som sto der, og ble fryktelig lei seg og flere andre elever skal også ha reagert. En skal ha begynt å gråte. Det kom jo fra Stortinget og fra en lærer som en person på 13 stoler på. Da det kom frem at det var en spøk, var 13-åringen min fremdeles lei seg og følte at dette var diskriminerende. Som mor tenker jeg at man ikke skal spøke med religion på denne måten. Det er rett og slett respektløst overfor de kristne elevene, og noe en skole burde holde seg for god til, sier hun.

Hun var før helgen i kontakt med en annen mor som reagerte på samme måte.

— Barna har religionsundervisning hvor de lærer å respektere hverandre. Vi mener skolen burde respektere elevene og deres tro, uavhengig om de kristne, ikke-troende eller muslimer, sier hun.

- Dro det for langt

En annen forelder BT har vært i kontaktmed reagerer kraftig på denne typen undervisning.

— Dette er utrolig grovt og forkastelig. Lærer informerte ikke om at dette var en spøk. I stedet fikk elevene først høre hva som hadde skjedd, så utdelt et ark som var fra Stortinget, som førte til at flere av barna fikk negative reaksjoner. Deretter fikk de vite at dette var en spøk og en del av undervisningen. Dette er å dra det altfor langt, og det erflere barn og foreldre som har reagert. Det hadde vært bedre om læreren fortalte at dette var en spøk før læreren leste brevet, forteller forelderen.

Forelderen forteller at noen barn reagerte fordi påskeferien som de hadde gledet seg til ble avlyst, mens andre reagerte på grunn av tro.

— Uansett reaksjon, så er dette helt galt. Jeg finner meg ikke i dette som forelder. Man skal ha respekt for barnas tro, og ikke krenke dem.

Nå krever foreldrene at skolen kommer med en beklagelse til barna, og anerkjenner de reaksjonene som kom i større grad.

— Det nytter ikke å bare si at det var en spøk. Man skal ta barnas reaksjoner på alvor, sier den ene av dem.

Flere foreldre vurderer også å kontakte kommunen om undervisningsopplegget.

Noen elever BT har vært i kontakt med, mener spøken var uskyldig og at det var et godt undervisningsopplegg. En nevner at læreren sa unnskyld på stedet.

- Beklager

Rektor Larsen beklager å vegne av de elevene og foreldre som ble støtt av opplegget.

— På vegne av de som reagerte på dette, må vi bare beklage, både jeg og læreren, sier han.