Hordalands fylkesordfører mener det er Vestlandet som blir skadelidende av Rogalands nei til en storregion.

— Jeg respekterer fullt ut det de gjør, men vi hadde blitt en knallregion dersom vi hadde slått oss sammen. Vi ønsket oss en handlekraftig region som motvekt til makten i Oslo. Denne muligheten er nå svekket, sier Selsvold Nyborg.

Hun peker på at fylkene i stor grad har likt næringsliv og lik infrastruktur. Dette ville de hatt bedre nytte av som én region.

— Politikere i Rogaland mener nevrokirurgi-striden har hatt betydning for deres nei. Hva er din kommentar til det?

— Jeg tror det blir for marginalt å knytte det opp til en slik enkeltsak. Når det gjelder regioner som skal konkurrere sammen internasjonalt, må vi løfte perspektivet mer enn som så. Om det er noen som klarer seg alene, så er det Hordaland, fastslår Selsvold Nyborg.

Hun understreker at Hordaland er ferdig med frieriene, etter å ha fått avslag både i nord og i sør.

— Vi har fått nei. Nå må vi komme oss videre.