I 2011 går leiekontrakten mellom Bergen kommune og driftsselskapet Bergen Cable Car & Bergen in a Nutshell AS ut.

Bergen kommunen er grunneier av Ulriksbanen, og kan bestemme hvem som får drive banen.

— Etter det som skjedde i vinter og som ser ut til å ha skjedd nå, virker det ikke så veldig sannsynlig at det vil være et politisk ønske om å fornye denne avtalen i 2011. Det kan se ut som en har behov for å finne et mer robust selskap som kan drive Ulriksbanen, sier byrådsleder Henning Warloe.

I vinter fikk han forsikringer fra Thorbjørn Sirseth om at de ville rydde opp i driftsproblemene.

— De lovet veldig sterkt at de skulle innskjerpe alle rutiner. Så jeg må si jeg er ganske overrasket over at det nå tilsynelatende står så dårlig til, sier han.